Od 25 do 30 listopada na naszej uczelni zostanie przeprowadzona akcja charytatywna na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

 

Każdy może zostać Pomocnikiem św. Mikołaja! A cel jest szczytny. W tym roku pomagamy w zbieraniu darów dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

Od 25 do 29 listopada, od 9:00 do 15:00 może przynosić podarunki dla potrzebujących do Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, pokój 227. A w sobotę, 30 listopada w Czytelni WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2.

Dla Hospicjum zbieramy tylko rzeczy nowe. Warto zapoznać się z listą możliwych darów, ponieważ trzeba pamiętać, że Fundacja pomaga osobom o szczególnych potrzebach.

Każdy może dołączyć! Wystarczy dobre serca i mały gest pomocy dla chorych dzieci.

Organizatorem akcji charytatywnej jest Rada Kół Naukowych, przy szerokim wsparciu Instytutu Badań nad Cywilizacjami, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie oraz Samorządu Studenckiego. Patronat medialny nad akcją objęły media studenckie, Magazyn studencki “Pressja” i Radioeter.fm