Studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzani w Rzeszowie uczelnia od nowego roku akademickiego zaproponuje możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji. Studenci kierunków Administracja (która w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2016 zajęła drugie miejsce w grupie uczelni niepublicznych) oraz Gospodarka i administracja publiczna (nowość) będą uczestniczyć w programie „Nowoczesny urzędnik”, w ramach którego uzyskują certyfikaty i świadectwa cenione zarówno przez pracodawców publicznych, jak i prywatnych. Będą przygotowani do pracy w każdym urzędzie w Unii Europejskiej.

Program NOWOCZESNY URZĘDNIK dla studentów administracji oraz gospodarki i administracji publicznej

– Naszym studentom oferujemy nie tylko wiedzę przekazywaną w ramach standardowego programu studiów, ale wyposażamy ich także w umiejętności pozwalające z sukcesem zaistnieć na rynku pracy – wyjaśnia prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Kierownik Katedry Nauk o Administracji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Korzyści dla studentów

Studenci biorący udział w programie „Nowoczesny urzędnik” uzyskują Certyfikat e-DOK, potwierdzający umiejętność zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników w administracji publicznej. Będzie on wydawany wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Uczestnicy programu nowego programu zdobywają także Certyfikat Legislator, poświadczający umiejętność obsługi Edytora Aktów Prawnych XML Legislator Standard. Certyfikat wydawany jest wspólnie z ABC PRO sp. z o.o.

Dzięki połączeniu kompetencji zawodowych z możliwością zdobycia certyfikatów informatycznych i językowych, studenci WSIiZ będą przygotowani do pracy w każdym urzędzie w Unii Europejskiej. Taka oferta należy do nielicznych w Polsce!

– Studenci Administracji oraz Gospodarki i administracji publicznej skorzystają także z warsztatów z cyklu "Administratywista doskonały". Dostarczą one istotnych umiejętności praktycznych w zakresie komunikacji, public relations i zarządzania kadrami – dodaje prof. Jurkowska.

Program „Nowoczesny urzędnik” obejmuje także wizyty studyjne w instytucjach administracji publicznej na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym oraz w największych podkarpackich firmach współpracujących z administracją publiczną np. w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Z uczestnikami programu spotykają się wysocy rangą urzędnicy państwowi, europosłowie, prezesi i dyrektorzy znanych firm.

Studenci korzystający z programu „Nowoczesny urzędnik” prowadzonego dla kierunków Administracja oraz Gospodarka i Administracja Publiczna to urzędnicy XXI wieku, niezbędni w administracji krajowej oraz w organizacjach i korporacjach międzynarodowych.

Dowiedz się więcej o studiach na kierunku:
Administracja
Gospodarka i administracja publiczna