Projekty o łącznej wartości blisko 3 milionów złotych będzie realizować Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Środki te zostaną przeznaczone m.in. dla studentów na płatne praktyki i rozwój zawodowy.

Studenci WSIiZ już w najbliższym roku akademickim wezmą udział w projektach, które będzie realizować uczelniane Biuro Karier. Jednostka wygrała kilka projektów o łącznej wartości blisko 3 mln zł.

Jedną z głównych korzyści jest zdobywanie przez studentów doświadczenia zawodowego, które jest wysoko cenione przez pracodawców. Będziemy ich szkolić, rozwijać i proponować realizację wysokiej jakości płatnych praktyk w najlepszych firmach i instytucjach – wyjaśnia Aleksandra Bigas, Koordynator projektu.

Nad właściwym przebiegiem praktyk oraz rozwojem studenta będzie czuwał opiekun merytoryczny zarówno ze strony firmy, jak i uczelni. Dodatkowo uczestnik programu będzie otrzymywał miesięczne stypendium wysokości 2300 zł netto. Praktyki będą mogły trwać nawet 6 miesięcy. Dzięki udziałowi w programie, studenci będą mogli rozpocząć pisanie pracy dyplomowej opartej o doświadczenia i wiedzę zdobywaną w trakcie realizacji praktyki.

Dodatkowo Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie realizować następujące projekty, podnoszące kompetencje studentów:

„Logistyka Kariery” – studenci anglojęzycznych studiów Aviation Management podnoszą kluczowe kompetencje związane z branżą lotniczą. Mają oni możliwość otrzymania prestiżowych certyfikatów IATA, wzięcia udziału w wizytach studyjnych na największych europejskich lotniskach oraz w warsztatach ze specjalistami z branży.

„Start do kariery. Międzynarodowe studia General Aviation" – młodzież z kraju i zagranicy ma możliwości studiowania na specjalności General Aviation (ścieżka anglojęzyczna) na studiach licencjackich I stopnia – jedynej takiej specjalności w kraju, a także Europie Środkowo-Wschodniej.

„ABK Kariery” – studenci wszystkich kierunków WSIiZ podnoszą swoje kompetencje w zakresie kształtowania ścieżki kariery, rozpoczęcia aktywności zawodowej oraz zakładania własnej działalności gospodarczej poprzez indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego oraz doradztwa ds. przedsiębiorczości oraz uczestnictwo w warsztatach. Biuro Karier WSIiZ dzięki temu projektowi zwiększa również jakość i zakres swoich usług.

„Stay in Touch” – studenci kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna mają okazję wziąć udział w dwóch edycjach międzynarodowej Szkoły Letniej (organizowanej w Grecji oraz Hiszpanii), której wykładowcami będą projektanci z praktycznym doświadczeniem.