W poniedziałek 6 kwietnia przy legendarnym Okrągłym Stole w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego, młodzi ludzie reprezentujący różne środowiska debatowali o tym, jak 20 lat po 1989 roku korzystać z wywalczonej wówczas wolności.

Dyskusja pod hasłem „O sobie i o Polsce…Dwudziestolatki w XX rocznicę wolności”, zakończyła cykl obchodów w Kancelarii Prezydenta RP związanych z dwudziestą rocznicą podpisania porozumień Okrągłego Stołu.

Młodzi ludzie debatujący przy Okrągłym Stole podkreślali, że chcą budować społeczeństwo obywatelskie. Określając wartości, jakimi się w życiu kierują, dwudziestolatkowi nie chcieli utożsamiać się z tzw. „Generacją Nic”, ani „Generacją JPII”. Większość z dyskutantów tłumaczyła, że bardzo ważne jest dla nich uczestnictwo w działaniach na rzecz swojego środowiska i regionu.

W tym miejscu należy podkreślić, iż udział w spotkaniu, którego moderatorem był, pochodzący z Mielca Pan Grzegorz Maj – Przewodniczący ruchu POKOLENIE ’89, udział wzięło pięcioro studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Byli to: Joanna Bolas, Piotr Andreasik, Jakub Tyrakowski, Karolina Leśniak oraz Adrian Sowiński. Wszyscy urodzeni w roku 1989. Mimo, ze młodzi, studenci bez skrępowania dzielili się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami oraz wyrażali, czasem kontrowersyjne, opinie. Nie zmienia to faktu, iż ponad 2 godzinne spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Czekamy z niecierpliwością na kolejne inicjatywy tego typu – mówili uczestnicy. W końcu sam Prezydent powiedział, że przyszłość należy do nas.

W trakcie dyskusji głos zabrał Prezydent Lech Kaczyński, który przybliżył wydarzenia sprzed 20 lat. Prezydent podkreślił, że rozmowy przy Okrągłym Stole były konieczne, a za datę końca PRL-u uważa powołanie pierwszego niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego. Jak powiedział Prezydent, pokolenie zasiadające 20 lat temu przy Okrągłym Stole jest na ostatnim okrążeniu w swojej działalności społeczno-polityczne. – Za kilkanaście lat losy Polski będą w waszych rękach – mówił się do zebranych Prezydent.

Poniedziałkowa dyskusja odbyła się w ramach projektu „Polska droga do wolności” zapoczątkowanego 6 lutego 2009 roku debatą historyków "Rok 1989 – narodziny wolności".