Wielokulturowość WSIiZ to nie slogan. Władze Uczelni dbają, by stworzone, wielokulturowe warunki studiowania miały realne przełożenie na przyszłą karierę studentów.


Gratulację wręczają: Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, dr Andrzej Szelc i Prorektor ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus

Niedawno, społeczność akademicka naszej Uczelni miała okazję poznać bliżej niesamowitą kulturę Kazachstanu. Studiujący w WSIiZ Kazachowie przygotowali znakomity pokaz swojej historii i tradycji – wszyscy zainteresowani, którzy nie mieli okazji doświadczyć tego osobiście mogą zapoznać się z relacją na portalu oraz filmem.

11 czerwca 2015 roku w Sali Senatu WSIiZ studenci z Kazachstanu odebrali zasłużone gratulacje od Władz Uczelni. Tak pojmowana międzynarodowość to przykład godny naśladowania.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WRĘCZENIA GRATULACJI