W Biurze Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie chętnie rejestrują się również studenci i absolwenci innych podkarpackich uczelni. Przyciąga ich liczba ofert pracy zwykle 2 a nawet 3-krotnie wyższa od liczby zarejestrowanych, podyktowana dobrą renomą absolwentów WSIiZ wśród pracodawców.

– Na dzień dzisiejszy osoby z innych uczelni stanowią ponad 20% wszystkich osób poszukujących pracy, zarejestrowanych w naszej bazie – przedstawia dane Barbara Leśniak, kierownik Biura Karier WSIiZ – Najwięcej jest studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego, sporą grupę stanowią też studenci z Politechniki, WSPiA oraz WSZ.

Biuro Karier WSIiZ od 2003 roku działa jako Agencja Zatrudnienia. Liczba osób korzystających z jego usług zwiększa się rok rocznie nawet o 50 procent. Systematycznie wzrasta też liczba ofert pracy, co oznacza, że pracodawcy poszukują absolwentów i studentów WSIiZ.- Tylko w pierwszym półroczu 2012 roku pracodawcy zgłosili nam oferty pracy na 1362 stanowiska. Taki wynik udało się osiągnąć dzięki działaniom Agencji Pośrednictwa Pracy działającej przy Biurze Karier, a także organizowanych przez nas w lutym Podkarpackich Targach Pracy. W całym minionym roku zgłoszono nam oferty pracy na 980 stanowisk – informuje Barbara Leśniak, kierownik Biura Karier.

Biuro Karier WSIiZ działa bardzo dynamicznie i skutecznie. Zarejestrowani studenci i absolwenci mogą liczyć na pomoc doradców zawodowych, którzy wskazują najbardziej poszukiwane zawody, badają predyspozycje, pomagają w poruszaniu się po rynku pracy, uczą jak napisać dobre CV i dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Organizują dobrze płatne staże

Najważniejszy jest jednak fakt, iż dzięki działaniom Biura Karier i licznym programom stażowym pracę znajduje co roku wielu studentów i absolwentów. Biuro poszerza współpracę z firmami, które oferują praktyki, staże i miejsca pracy. Studenci i absolwenci zdobywają cenne doświadczenie zawodowe, co znacznie ułatwia wejście na rynek pracy.

Dodatkowo WSIiZ powołała Radę Gospodarczą, która współpracuje z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami podkarpackimi. Działania rady skupiają się na organizowaniu staży i praktyk dla studentów, a także na konsultowaniu z przedstawicielami gospodarki zmian programowych zgodnych z potrzebami rynku pracy.

– Pomagamy studentom i absolwentom wejść na rynek pracy. Obecnie oferujemy m.in. 3-miesięczne staże, współfinansowane ze środków unijnych, w najlepszych firmach podkarpackich i polskich. Nawiązaliśmy współpracę m.in. z: Zelmer S.A., Getin Noble Bank S.A., OPTeam S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Ideo Sp. z o.o, WSK „PZL-Rzeszów” S.A., Fabryka e-biznesu Sp. z o.o., MTU Aero Enginees Polska, VIPERA COSMETICS – wymienia Barbara Leśniak.

Kierownik Biura Karier podkreśla, że udział w takim stażu to doskonałe doświadczenie. Stażyści zdobywają wiedzę praktyczną i mają szansę na zatrudnienie. Otrzymują wysokie stypendia od 4000 do 9000 zł. Ze stażu może skorzystać łącznie 355 studentów i absolwentów WSIiZ. To nie pierwsza taka pomoc współfinansowana przez Unię, realizowana przez WSIiZ. Uczelnia skończyła właśnie program stażowy 3plus3. Studenci odbywali bardzo dobrze płatne 3-miesieczne staże w firmach z całej Polski i dodatkowo 3-miesieczne staże w formie zdalnej. Wielu z nich zdobyło zatrudnieniem.

Co roku WSIiZ przygotowuje też dla studentów ofertę praktyk zagranicznych np. w Portugalii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech.

Urszula Pasieczna