Student i pracownik WSIiZ, Jakub Ochnio, został przyjęty w poczet elitarnego Polskiego Towarzystwa Semiotycznego.

– Przyjęcie do PTS jest dla mnie potwierdzeniem właściwego kierunku badań obrazu fotograficznego będącego quasi-językiem. To tematyka którą poruszam na konferencjach naukowych od blisko dwóch lat – mówi Ochnio.

Jakub Ochnio jest studentem drugiego roku studiów II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz sekretarzem Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ. W murach naszej uczelni prowadzi zajęcia z Fotografii prasowej i reklamowej. Kontynuuje także naukę na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunkach Socjologia i Etnologia. Trzykrotny stypendysta Ministra Nauki. Otrzymał także 60 krajowych i międzynarodowych nagród za fotografie.

Polskie Towarzystwo Semiotyczne istnieje od 1968 roku. Skupia wybitnych przedstawicieli językoznawstwa takich jak prof. J. Pelc, prof. J. Bobryk czy prof. A. Nowaczyk.