Daniel Dereniowski, student Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, został przyjęty w poczet członków Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY.

"EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY jest międzynarodowym stowarzyszeniem nauk o bezpieczeństwie (securitologia). EAS powstało 12 maja 2000 roku. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

Stowarzyszenie zrzesza osobistości świata nauki i menedżerów oraz instytucje akademickie i organizacje społeczne z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Turcji, Włoch, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Z dotychczasowej działalności można wymienić 90 międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych zorganizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie w Bułgarii, Czechach, Mołdawii, Polsce, Rosji, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech.

Na podstawie programowej wypracowanej przez Stowarzyszenie prowadzone są studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe i studia trzeciego stopnia (doktoranckie), a także dysertacje doktorskie i habilitacyjne. Stowarzyszenie wydaje publikacje książkowe oraz czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym „Securitologia/Securitology/Секюритология”.

Panu Danielowi Dereniowskiemu gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych.