Daniel Dereniowski, student WSIiZ w etapie krajowym konkursu "Studencki Nobel" został laureatem branżowym w dziedzinie nauk prawniczych. Wcześniej, zajął pierwsze miejsce na etapie regionalnym oraz na poziomie uczelnianym.

W całej Polsce wyłoniono dziewięciu laureatów branżowych oraz trzech laureatów ogólnych.

– To wyróżnienie to dla mnie bardzo duży zaszczyt. Cieszę się, że zostałem dostrzeżony przez ogólnopolską organizację studencką, za swoją dotychczasową działalność naukową i organizacyjną dla środowiska akademickiego – mówi Daniel Dereniowski, student kierunku administracja na studiach magisterskich w WSIiZ.

Studencki Nobel” jest konkursem organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, ma na celu wyłonienie Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej.

– Szukamy najzdolniejszego ze zdolnych, wyróżniającego się na wielu płaszczyznach, istnego Studenta Renesansu – mówią organizatorzy.

Celem organizatorów jest nie tylko nagradzanie wysiłków laureatów konkursu, ale też promocja szeroko rozumianej aktywności studenckiej zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim. Ideą konkursu jest wyłanianie najzdolniejszych i najaktywniejszych osób spośród dwóch milionów studentów w Polsce.

W tym roku nagrodę przyznano już po raz piąty. Partnerami konkursu są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.