Studentka drugiego roku specjalności Aviation Management w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Alicja Gajewska, zwyciężyła w konkursie organizowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W nagrodę weźmie udział w sympozjum ICAO w Kanadzie.

– W dniach 3 i 4 grudnia 2014 roku w siedzibie głównej ICAO w Montrealu odbędzie się drugie sympozjum ,,Next Generation of Aviation Professionals”(NGAP) – opowiada Alicja Gajewska. – Inicjatywa ta powstała z powodu prognozowanych m.in. przez koncern Boeing czy ICAO braków wyspecjalizowanej siły roboczej w obszarze lotnictwa. Idea została poparta przez międzynarodowe organizacje i instytucje lotnicze, m.in. Federal Aviation Administration, European Aviation Safety Agency, EUROCONTROL oraz Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych – dodaje studentka.

Motto tegorocznego sympozjum to: ,,Celebrate the Past, Prepare for the Future’’.

– Dzięki możliwości, jaką stworzył Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz ICAO, będę miała okazję nie tylko uczestniczyć w sympozjum, lecz również w Modelowym Posiedzeniu Rady ICAO – wyjaśnia Alicja Gajewska.

Zwyciężczyni konkursu pod opieką stałej przedstawicielki Polski w radzie ICAO dołączy do spotkania organizacji na początku grudnia 2014.

– Dzięki temu, że Polska w 2013 roku została wybrana do Rady ICAO na okres 3 lat (po raz pierwszy w historii) zaistniała szansa omówienia z przedstawicielami innych państw członkowskich będących w Radzie problemów i zagrożeń z zakresu lotnictwa, a także zaproponowania akcji jakie powinny zostać podjęte – kontynuuje Alicja Gajewska. Bez wątpienia spotkało mnie ogromne wyróżnienie, ponieważ Urząd Lotnictwa Cywilnego zakwalifikował do projektu moją kandydaturę spośród zgłoszeń z całej Polski. Daną mi szansę zamierzam wykorzystać najlepiej jak tylko potrafię – dodaje studentka WSIiZ.

– Dołożę wszelkich starań, aby godnie reprezentować nasz kraj i aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciu, które wypracuje konkretne rozwiązania ukierunkowane na zapobieganie zidentyfikowanemu deficytowi zasobów ludzkich – mówi Alicja Gajewska.

Strona konkursu
Strona sympozjum

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:
rzeszow360.pl
studentnews.pl
rzeszow-news.pl

Autor: Szymon Taranda