Alicja Gajewska, studentka Aviation Management w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, zwyciężyła w konkursie zorganizowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Dzięki zajęciu pierwszego miejsca wzięła udział w sympozjum ICAO w Montrealu w Kanadzie.


Źródło: ulc.gov.pl

W ramach konkursu studentka WSIiZ przedstawiła referat na temat wyzwań stojących przed przemysłem lotniczym oraz dokument roboczy. Jej prace zostały przez jury konkursowe ocenione najlepiej.
– W dniach 3 i 4 grudnia 2014 roku w siedzibie głównej ICAO w Montrealu odbyło się drugie sympozjum Next Generation of Aviation Professionals – mówi Alicja Gajewska. – Wydarzenie to skierowane było do osób związanych z branżą lotniczą włączając studentów- wyjaśnia.

– Dzięki możliwości, jaką stworzył Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz ICAO, miałam okazję nie tylko uczestniczyć w sympozjum, lecz również w modelowym posiedzeniu rady ICAO – podkreśla Alicja Gajewska.

– To niepowtarzalna szansa, by omówić z przedstawicielami państw członkowskich problemy i zagrożenia dotyczące lotnictwa i zaproponować działania, jakie powinny zostać podjęte. Cieszę się, że skorzystałam z tej okazji – dodaje studentka WSIiZ.

Specjaliści, miedzy innymi Ashley Lauryssen (EUROCONTROL), Kellie White (Emirates Airlines), Greg Hindson (ENAC) czy Mary Nelson (FAA Academy), zaprezentowali na posiedzeniu swoje pomysły na to, w jaki sposób przyciągnąć młodych ludzi do branży lotniczej. Opowiedzieli też o kompetencjach, które powinni w sobie kształtować, jeśli myślą o karierze w branży lotniczej. Uczestnicy sympozjum mieli możliwość wzięcia udziału w ,,Speed Networking”, co pozwoliło nawiązać bliższy kontaktu z ludźmi z branży, a także rozwiać wątpliwości dotyczących ścieżek kariery.

5 grudnia 2014 roku odbyło się pierwsze modelowe posiedzenie rady ICAO. Studenci i młodzi profesjonaliści z zakresu lotnictwa mieli okazję zasiąść na miejscach delegatów swoich państw. Przedstawione zostały dokumenty robocze reprezentantów Australii, Nigerii i Wielkiej Brytanii, a dyskusje toczyły się między innymi wokół stworzenia lepszych narzędzi komunikacyjnych o możliwościach w branży lotniczej online, wspierania kobiet w lotnictwie, rozwoju ośrodków edukacji lotniczej itp.

Studentce Aviation Management gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych!

Autor: Szymon Taranda