Monika Szkotak, studentka I roku kierunku Logistyka, zdobyła II miejsce w konkursie multimedialnym pt. „Podkarpaccy Antropolodzy Kultury”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz edukacji kobiet „Blanka”.

Uczestnicy konkursu mieli do wyboru trzy kategorie tematyczne:

  • I – Regionalny twórca
  • II – Wydarzenie w okolicy
  • III – Szlakiem mojego regionu, wydarzenie lub impreza regionalna

Celem konkursu jest popularyzacja kultury języka polskiego, poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu, kształtowanie systemu wartości, a przede wszystkim odpowiedzialności za słowo, uczciwości, życzliwości oraz szacunku dla innych.

Prace konkursowe mają też kształtować wrażliwość estetyczną, umiejętność poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, ma też rozwijać uzdolnienia literackie i propagować czytelnictwo!

Serdecznie gratulujemy naszej studentce i życzymy, by nie było to ostatnie jej słowo w konkursowych zmaganiach.