Joanna Foltarz, przewodnicząca samorządu studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została Przewodniczącą Forum Uczelni Niepublicznych. Wyboru dokonano w dniach 25-27 kwietnia 2014 roku w Warszawie podczas II Zjazdu Forum Uczelni Niepublicznych.

Forum jest podmiotem zrzeszającym samorządy studenckie uczelni niepublicznych znajdujących się na terenie Polski. Jest to organizacja działająca pod patronatem Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Zadaniem FUN jest reprezentowanie interesu studentów studiujących w sektorze prywatnym wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu. Rada Forum bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących studentów w szczególności tych studiujących w sektorze prywatnym oraz w imieniu studentów przedstawia ich propozycje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizacja ma za zadanie wspierać projekty studentów na uczelniach niepublicznych oraz inicjować działania na rzecz środowiska studenckiego.

W trakcie Zjazdu odbyło się posiedzenie Forum Uczelni Niepublicznych na uczelni organizatorskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Na wniosek Rady Forum, kandydatem na przewodniczącego została wytypowana Joanna Foltarz, członkowie Zjazdu nie wnieśli żadnych uwag co do kandydatury. Ponadto nie wpłynęła żadna dodatkowa kandydatura na stanowisko Przewodniczącego Forum. W wyniku jawnego głosowania uczestnicy II Zjazdy FUN, całkowitą większością głosów wybrali nowego przewodniczącego.

Rada Forum Uczelni Niepublicznych m.in opiniuje projekty aktów prawnych, podejmuje uchwały w imieniu FUN, powołuje komisje doraźne. Rada składa się z następujących osób:

 • Joanna Foltarz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
 • Jakub Żekało (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku)
 • Mateusz Jaśkiewicz (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie)
 • Maksymilian Prusak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
 • Mateusz Słaby (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • Mateusz Rachlak (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
 • Pamela Uszyńska (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
 • Grzegorz Wierzchowski (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
 • w Lublinie)

Przewodniczący reprezentuje Forum Uczelni Niepublicznych na zewnątrz, przewodniczy Radzie oraz ściśle współpracuje z Radą Studentów Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Jest odpowiedzialny za politykę finansową FUN.

Komisja Rewizyjna:

 • Oskar Buczkowski (Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu)
 • Krzysztof Banaś (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej)
 • Emilia Henryszewska (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)

Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność Forum Uczelni Niepublicznych oraz rozstrzyga spory pomiędzy organami FUN.

Przy Forum działają poszczególne komisje:

 • Komisja ds. jakości kształcenia
 • Komisja ds. organizacji i promocji
 • Komisja ds. współpracy
 • Komisja prawna
 • Komisja sportowa

Naszej studentce serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy.