Maria Marciniszyn, studentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała tytuł Ambasadora programu Unii Europejskiej "Młodzież w działaniu" w województwach podkarpackim i lubelskim. Funkcję tę będzie pełnić do końca kwietnia 2013 roku.

– Jako Ambasador zajmuję się reprezentowaniem Programu Młodzież w działaniu, organizacją spotkań informacyjnych o programie, współpracą z instytucjami oraz mediami na poziomie lokalnym oraz krajowym, współpracą z Eurodesk Polska, pomocą w organizacji wydarzeń tematycznych, targów, szkoleń, konferencji, współpracą przy publikacjach komercyjnych oraz naukowych nt. edukacji pozaformalnej, form pracy z młodzieżą etc oraz wsparciem projektów badawczych – wymienia jednym tchem Maria Marciniszyn.

Jak mówi nasza studentka, nominacja oraz pełnienie funkcji Ambasadora programu „Młodzież w Działaniu” to dla niej ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim dodatkowa motywacja do kontynuowania swojej kilkuletniej pracy i rozwijania zainteresowań związanych z pracą z młodzieżą.

– Ambasadorstwo to odpowiedzialność przynosząca satysfakcję, że swoimi działaniami stajemy się źródłem inspiracji i motywacji dla innych ludzi, którzy chcą angażować się w życie lokalnej społeczności, chcą zrobić coś pożytecznego dla innych ludzi, młodzieży i otoczenia – wyjaśnia.

Maria Marciniszyn podkreśla, że Uczelnia w dużej mierze przyczyniła się do tego sukcesu.

– Nieocenioną pomocą było Koło Naukowe Antropologii Kultury. Do ciężkiej pracy zmotywował mnie jego opiekun dr Marcin Szewczyk. Kolejnym i bardzo ważnym źródłem motywacji do zaangażowania się na polu projektowym był i jest dla mnie zespół pracowników RCIE, z którymi współpracuję od kilku lat jako studentka WSIiZ oraz teraz jako Ambasador programu „Młodzież w Działaniu”.

Pani Marii serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy owocnej pracy w charakterze Ambasadora programu „Młodzież w Działaniu”.