Siedem interesujących specjalności, dobre perspektywy pracy, letnie i zimowe obozy sportowe oraz zajęcia w licznych laboratoriach. To, a także wiele innych, ciekawych form nauki oferują studia na kierunku Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Studia z zakresu zdrowia publicznego prowadzone są w Europie i Stanach Zjednoczonych od wielu lat, a kraje wysoko rozwinięte przywiązują szczególną uwagę do ich rangi i znaczenia. Studenci tego kierunku, mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu polityki zdrowotnej krajów UE, podstaw nauk społecznych, psychologii, zarządzania, prawa, ekonomii, medycyny zapobiegawczej, zdrowia środowiskowego itp. Mogą również poznać problematykę niekonwencjonalnych metod terapii. Jako absolwenci będą przygotowani do organizowania i propagowania działalności profilaktycznej w instytucjach opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych oraz w mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna).

– Obecnie w Urzędach pracy jest dwa razy więcej ofert pracy dla absolwentów Zdrowia publicznego, niż osób jej poszukujących. Praca jest także dla szerokiej grupy pracowników z dziedziny ochrony zdrowie (poza pielęgniarkami i położnymi), zwłaszcza jeśli uwzględnimy fakt, iż część ofert pracy dla specjalistów nie trafia do Urzędów Pracy – wyjaśnia Barbara Leśniak, Kierownik Biura Karier WSIiZ.

Uruchomienie kierunku Zdrowie publiczne w WSIiZ jest odpowiedzią na konieczność kształcenia specjalistów z zakresu promowania zdrowego stylu życia wśród ludzi młodych i aktywnych. Przy ogólnym procesie zagrożenia zdrowia zanieczyszczeniem środowiska, starzeniem się społeczeństwa, niewątpliwie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne a także konieczności eliminacji zagrożeń środowiskowych celem zmniejszenie ryzyka zdrowotnego itp.

Natalia Smolak studentka Zdrowia publicznego w WSIiZ najmilej wspomina zajęcia, na których można było rozmawiać z wykładowcami. Zobacz artykuł w Cogito, w którym dziewczyna opowiada o uczelni.