Karolina Palimąka i Angelika Gumieniak, studentki drugiego roku ekonomii na studiach drugiego stopnia, zostały przyjęte do grona blisko 100 najbardziej aktywnych studentów z Polski, którzy po pomyślnie rozstrzygniętym postępowaniu rekrutacyjnym zostali członkami Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF). Opiekę merytoryczną nad studentkami sprawują pracownicy naukowi Instytutu Badań i Analiz Finansowych (IBAF) dr Tomasz Skica oraz dr Jacek Rodzinka.

Akademia EKF to zdaniem pracowników Gdańskiej Akademii Bankowej – inicjatorów kongresu, „głos młodych” w prestiżowym projekcie naukowym prowadzonym we współpracy z wieloma instytucjami partnerskimi. Głównym celem projektu jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski oraz Unii Europejskiej, a produktem wieńczącym coroczny kongres są rekomendacje, studia, ekspertyzy dotyczące wdrażania proponowanych i dyskutowanych w trakcie sesji rozwiązań.

Akademia EFC to inicjatywa kierowana do ambitnych studentów i absolwentów, którzy wyróżniają się nie tylko wynikami ze studiów, ale również aktywnością i zaangażowaniem naukowym. Jej głównym celem jest motywacja i inspiracja do aktywnego kształtowania kariery zawodowej, przy jednoczesnym budowaniu świadomości uczestników Kongresu oraz samych członków Akademii, że rozwijanie indywidualnych kompetencji przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego kraju oraz Europy. Celem Akademii EFC jest także umożliwienie jej uczestnikom kontaktu z potencjalnymi pracodawcami reprezentującymi szerokie spektrum instytucji związanych ze środowiskiem finansowym.

Jedną z wielu korzyści jakie daje Akademia jest udział w Europejskim Kongresie Finansowym, który w tym roku odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2017 roku. Głównym obszarem tematycznym tegorocznego wydarzenia będą zagadnienia dotyczące kapitału, podatków oraz międzynarodowej solidarności. Nie zabraknie również innych aktualnych tematów gospodarczych tak z obszaru Polski jak i całej Europy.

Karolina Palimąka oraz Angelika Gumieniak to stypendystki MNiSW. Aktywnie uczestniczą w życiu uczelni, w tym w pracach m. in. Koła Naukowego FLOW Bankowość & Inwestycje & Ubezpieczenia. Obecnie odbywają staż w jednostkach naukowych uczelni – Pani Angelika w Katedrze Zarządzania oraz Katedrze Finansów, natomiast Pani Karolina w Instytucie Badań i Analiz Finansowych. Obie studentki są inicjatorkami wielu wydarzeń naukowych i około naukowych przy Instytucie Badań i Analiz Finansowych w tym warsztatów, konkursów, seminariów i spotkań otwartych kierowanych do studentów, jak również uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obie studentki uczestniczyły w wielu konferencjach naukowych, a na swoim koncie mają bogaty zbiór publikacji naukowych z obszaru ekonomii uzupełnionych o udział w projektach badawczych i opracowaniach komercyjnych realizowanych przez pracowników IBAF.

Ich starania, zaangażowanie i dotychczasowa aktywność zostały docenione przez komisję rekrutującą do Akademii już po raz trzeci. Udział w tym wydarzeniu z pewnością będzie dla studentek wielkim doświadczeniem i zaowocuje on w przyszłości równie interesującymi inicjatywami.