3 czerwca 2016 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Studentów Kosmetologii i Dietetyki. Została ona zorganizowana przez Śląską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach. Konferencja została podzielona na dwie sekcje. Dotyczyły one badań z zakresu kosmetologii oraz dietetyki. Swoje wystąpienia miały na niej studentki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W sekcji "kosmetologicznej" znalazło się łącznie 7 prac, w tym prace badawcze oraz poglądowe. W sekcji "dietetycznej" można było wysłuchać 15 wystąpień. Dwie prelekcje wygłosiły studentki drugiego roku kierunku dietetyka we WSIiZ.

Magdalena Kozera zaprezentowała pracę "Wpływ edukacji żywieniowej na skład ciała uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie i Dębicy".

Dagmara Walus wraz z Pauliną Szady przedstawiły pracę: "Znaczenie i wpływ edukacji zdrowotnej obejmującej istotę należytego nawodnienia organizmu w populacji seniorów".

Obie prace badawcze powstały w ramach działalności Medycznego Koła Naukowego Dietetyków ESKULAP pod opieką prof. Jana Gmińskiego i dr inż. Barbary Piekło.

Wystąpienia spotkały się z wielkim zainteresowaniem wśród słuchaczy oraz Komitetu Organizacyjnego, czego efektem były burzliwe dyskusje oraz otrzymanie nagrody za swoją prelekcję przez Dagmarę Walus i Paulinę Szady.

Patronat naukowy nad konferencją objął Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jacek Starzewski.