Anna Wójcik i Bernadetta Stachura-Terlecka, studentki kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zostały przyjęte do elitarnych stowarzyszeń!

Miło nam poinformować, że Anna Wójcik, studentka II roku kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, członkini Rady Kół Naukowych, przewodnicząca Koła Naukowego Kognitywistyki, sekretarz Koła Naukowego Kryminalistyki oraz współredaktor internetowego „Biuletynu e-terroryzm.pl”, autorka publikacji z zakresu kryminologii i kryminalistyki, współorganizator VI edycji Konferencji Kół Naukowych „Nauka i Pasja kluczem do sukcesu”, ambitnie osiągnęła kolejny sukces: została przyjęta w skład elitarnego „Stowarzyszenia „Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa”. Pani Anna znana jest ze swojej aktywności. W dniach 13–16 maja brała udział w II Ogólnopolskich Warsztatach Kryminalistycznych, organizowanych przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Współorganizowała m.in.: Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Strefa Bezpieczeństwa” i Dzień Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki, wybitny prawnik i naukowiec, Redaktor naczelny prawniczego, ogólnopolskiego miesięcznika naukowego „Przegląd Prawa Publicznego”. „Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa” jest zrzeszeniem ludzi świata nauki i praktyki stosowania prawa. W jego gronie znajdują się prawnicy, ekonomiści, psychologowie oraz przedstawiciele innych dziedzin nauk społecznych.

Druga z Pań, Pani Bernadetta Stachura–Terlecka – wyróżniająca się studentka III roku kierunku „bezpieczeństwo wewnętrze” dołączyła do zaszczytnego grona członków Stowarzyszenia Instytutu Informatyki Śledczej. Ambicje Pani Bernadetty są godne pochwały. Ukończyła: studia drugiego stopnia z informatyki, pisząc pracę z zakresu informatyki śledczej. W dniach 13–16 maja brała udział w II Ogólnopolskich Warsztatach Kryminalistycznych, organizowanych przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Uczestniczka licznych ogólnopolskich konferencji, autorka publikacji z zakresu bezpieczeństwa oraz informatyki śledczej, współorganizatorka Strefy Bezpieczeństwa, Dnia Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członkini Koła Naukowego Kryminalistyki oraz współredaktor internetowego „Biuletynu e-terroryzm.pl”.

Głównym celem Stowarzyszenia Instytutu Informatyki Śledczej jest popularyzacja wiedzy dotyczącej zabezpieczenia, analizy i wskazywania elektronicznych materiałów dowodowych, możliwości ich wykorzystania w procesie sądowym czy też wewnątrz-korporacyjnym dochodzeniu wyjaśniającym. Prezesem Stowarzyszenia jest pan Przemysław Krejza – dyrektor ds. badań i rozwoju w Mediarecovery. Praktyk, specjalista informatyki śledczej od lat zajmujący się tą tematyką. Twórca największych w Polsce laboratoriów informatyki śledczej i odzyskiwania danych.

Serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!