2 czerwca 2012 roku studentki Kosmetologii, ze specjalności Technologia wytwarzania kosmetyków zwiedziły największy w Polsce zakład produkujący urządzenia dla firm kosmetycznych i farmaceutycznych, mieszalniki, homogenizatory, reaktory i inne urządzenia stosowane w procesie produkcji kosmetyków i preparatów farmaceutycznych.

W czasie wizyty w Firmie Urliński w Warszawie studentki zapoznały się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi, jakie stosuje firma będąca jedną z trzech największych i najnowocześniejszych firm tego typu w Europie. Wycieczka i zwiedzanie zakładu było częścią programu wykładu "Urządzenia techniczne w procesie produkcji kosmetyków". Wiedza, nabyta przez studentów, będzie egzekwowana na etapie zaliczenia przedmiotu.