Instytut Badań i Analiz Finansowych podjął współpracę z renomowanymi instytucjami finansowymi mającą na celu umożliwienie studentom aplikowania o staże i praktyki. Wśród nich znajdują się banki o uznanej opinii takie jak: PEKAO S.A. czy ING Bank Śląski.

Jednocześnie, Instytut cały czas poszerza bazę banków, z którymi można nawiązać współpracę, obecnie prowadzone są rozmowy mające na celu nawiązanie współpracy również z bankiem BZ WBK. Praktyki oraz staże oferowane przez instytucje finansowe obejmują zarówno krótszy okres czasu (z reguły miesiąc) jak i dłuższy (nawet do 6 miesięcy). Praktyki oraz staże pozwalają na zdobycie młodym kandydatom na pracowników tak pożądane doświadczenie a tym samym zazwyczaj są niepłatne, jednakże pojawiają się również od czasu do czasu płatne praktyki.

Ponadto, fakt, że staż studenci mogą odbywać również w innych instytucjach finansowych np. na GPW w Warszawie stanowi gwarancję prestiżu a przy tym pozwala na nabycie praktycznych umiejętności w obszarze finansów i bankowości, które niewątpliwie wzbogacą CV stażysty.

Współpraca wiąże się z obopólnymi korzyściami. Instytut poprzez swoją działalność jest pierwszym ogniwem selekcyjnym, dostarczającym instytucjom finansowym studentów o określonym poziomie wiedzy oraz kwalifikacji. Pracownicy Instytutu posiadają specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje, potwierdzone uzyskanymi stopniami naukowymi oraz doświadczenie praktyczne. Tym samym, umiejętności i kwalifikacje pracowników IBAF stanowią gwarant dokładnego sprawdzenia kandydatów na stażystów, wiążących swoją przyszłość z branżą finansową.

Inicjatywę koordynują Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Katedra Finansów WSIiZ.