Do zakończenia rekrutacji w WSIiZ pozostały trzy tygodnie. Wielu maturzystów wciąż jeszcze się waha. Niezdecydowanym pomagamy w dokonaniu wyboru.

Na początek trzeba odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jestem humanistą czy raczej umysłem ścisłym? Bardziej kręci mnie komputer, giełda, media, turystyka, medycyna, pomaganie ludziom, społeczeństwo, a może sprawy urzędnicze. Bardzo pomaga umiejscowienie się w konkretnym zawodzie i konkretnym miejscu pracy. O wyborze kierunku studiów nie może jednak decydować wyłącznie to, czy dany kierunek nam się podoba czy nie. Pod uwagę wziąć trzeba koniecznie względy ekonomiczne… nawet jeśli ekonomia nie jest naszym marzeniem. Trzeba przemyśleć, poszukać badań, prognoz, które pokażą, jakie perspektywy otworzą się przed nami po konkretnym kierunku. Można też porozmawiać ze studentami oraz absolwentami interesujących nas kierunków. Jeśli mamy już plany dotyczące kierunku, pora na wybór uczelni.

Wybór uczelni powinien się opierać na kilku ważnych elementach. Warto dowiedzieć się: jak wygląda pozycja uczelni w rankingach? Jaka kadra prowadzi zajęcia? Jakie przedmioty będą tworzyć kręgosłup studiów? Czy obowiązkowe będą praktyki zawodowe? Czy uczelnia nie tylko daje możliwości, ale wręcz "przymusza" do zdobywania certyfikatów informatycznych i językowych?

Gdyby na te pytania odpowiedzieć na przykładzie WSIiZ w Rzeszowie, to koniecznie trzeba by zwrócić uwagę na fakt, iż od lat jest to lider rankingów edukacyjnych. WPROST zaliczył WSIiZ, jako jedyną uczelnię z Podkarpacia, do uczelni o klasie międzynarodowych a RzeczpospolitaPerspektywy przyznały uczelni I miejsce w kategorii "Najlepsze uczelnie magisterskie na Podkarpaciu". Według Home&Market WSIiZ jest najlepszą uczelnią niepaństwową w Polsce kształcącą na poziomie magisterskim.

Jaka kadra prowadzi zajęcia? Choć nowoczesne technologie informatyczne i infrastruktura znaczą wiele, ostatecznie to ludzie decydują o poziomie nauczania. Kadra naukowo-dydaktyczna WSiIZ to najwybitniejsze postaci polskiej i światowej nauki. Wymienić wystarczy choćby prof. Stanisława Waltosia, prof. Jana Winieckiego, prof. Leszka Wdowiaka, prof. Jana Sulmickiego, prof. Krzysztofa Opolskiego, dra Aleksandra Halla, prof. Tomasza Mickiewicza, prof. Helmuta Wachowiaka. Nasi profesorowie zajmują wysokie pozycje nie tylko w świecie nauki, ale też w najważniejszych instytucjach. Np. prof. Ryszard Bugaj jest doradcą społecznym Prezydenta RP, a prof. Bartłomiej Kamiński jest doradcą Banku Światowego, a prof. Witold Koziński jest wiceprezesem NBP.

Jakie przedmioty stanowią kręgosłup kierunków? Można to sprawdzić w planach studiów. Najważniejsze jest to, że nie skupiają się one na nieprzydatnej teorii. Wszystko, co stanowi program studiów wpisuje się w charakter pracy, którą można podjąć po ukończeniu studiów, ale sporo uwagi zwraca się także na praktykę. No właśnie…

Czy obowiązkowe będą praktyki zawodowe? Nasi studenci zobowiązani są do odbywania praktyk zawodowych, podczas których mogą już w trakcie studiów zasmakować, co będzie ich czekać po studiach.

Czy uczelnia nie tylko daje możliwości, ale wręcz "przymusza" do zdobywania certyfikatów informatycznych i językowych?
W skrócie: tak! Nasi studenci w programie studiów mają przedmioty, które przygotowują ich do egzaminów informatycznych ECDL czy językowych TELC i LCCI.

WSIiZ to oczywiście dużo więcej. Działa tu prężnie Biuro Karier, które zajmuje się m.in. tym, by pomagać studentom w poszukiwaniu pracy, przygotowywać ich do rozmów kwalifikacyjnych lub w razie potrzeby organizować niezbędne szkolenia.

Pewnie chcielibyście też wiedzieć, jakie kierunki w chwili obecnej cieszą się największym powodzeniem. Może mały rąbek tajemnicy uchylimy… prawdziwym hitem jest Bezpieczeństwo wewnętrzne, najnowszy kierunek uczelni. Bardzo dużo podań złożono także na kierunki, które w ostatnich tygodniach rozszerzono o studia II stopnia, czyli Zdrowie publiczneAdministracja. Nie trzeba także reklamować Dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Turystyki i rekreacji, Ratownictwa medycznego.

Mnóstwo kandydatów na studia pyta także o Europeistykę, Ekonomię, InformatykęSocjologię. Trzeba przyznać, że zainteresowanie studiami w WSIiZ jest naprawdę duże. Dział Rekrutacji, z uwagi na znacznie zwiększoną liczbą kandydatów na studia, którzy praktycznie cały dzień, już od 8:00 aż do 16:00 pojawiają się w siedzibie uczelni, przeniósł się do dużo większego pomieszczenia. Zatrudniono też kilkakrotnie więcej niż dotychczas osób, które zajmują się tylko i wyłącznie obsługą kandydatów. Choćby to pokazuje, że tegoroczna rekrutacja jest bardzo udana.

Przygotowano też specjalny serwis internetowy, w którym kandydaci na studia mogą się dowiedzieć wszystkiego o studiach, uczelni, a nawet pobrać formularz podania o przyjęcie na studia: kandydaci.wsiz.rzeszow.pl. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia serwisu i na studia!