Czynni zawodowo nauczyciele, zatrudnieni w przedszkolach i szkołach w województwie podkarpackim mogą skorzystać z dofinansowania Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na studia podyplomowe.

Dofinansowanie w kwocie 1000 zł dla jednego nauczyciela dotyczy trzech kierunków studiów podyplomowych:

  • doradztwo zawodowe dla nauczycieli – 20 osób,
  • logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką – 20 osób,
  • język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 40 osób.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie przez kandydata na studia kompletu dokumentów, w tym oryginału zaświadczenia o zatrudnieniu na etacie nauczycielskim w jednej z podkarpackich szkół.
O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń – tj. rejestracji elektronicznej i złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty rekrutacyjne na studia należy złożyć w siedzibie Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2 (pok. 49).

Studia rozpoczynają się w październiku 2015 roku.

Bliższe informacje na stronie www.podyplomowe.wsiz.pl.