Studia w Anglii? A gdyby tak – to już np. pracownicy naukowi – „wkręcić się w jakiś międzynarodowy projekt badawczy? Perspektywy piękne, owszem, ale… jak zdobyć środki na taki wyjazd i realizację naukowych marzeń?

Studenci i młodzi naukowcy z WSIiZ mogli zdobyć odpowiedzi na m.in. te właśnie pytania w trakcie spotkania, jakie odbyło się 8 grudnia 2010 roku na naszej Uczelni.

Jej gośćmi był bowiem Alan Hallett – przedstawiciel firmy rekrutującej "English Oak Recruitment", który reprezentował w sumie 10 uczelni wyższych z Wielkiej Brytanii:

  • University of Salford
  • University of Derby
  • University of Huddersfield
  • University Of Central Lancashire
  • Coventry University
  • Birmingham City University
  • Sheffield Hallam University
  • University of Glamorgan
  • TASMAC London School of Business
  • EThames London Graduate School

Oferta kierunków studiów na tych uczelniach jest bardzo szeroka i obejmuje m.in.: Dziennikarstwo, Administrację, Ekonomię, Europeistykę, Informatykę, Informatykę i Ekonometrię, Zdrowie Publiczne oraz Politologię.

Alan Hallett zachęcał studentów WSIiZ do rozważenia rozpoczęcia rocznych studiów w ramach programu 2+ 1. Do zachęt przyłączamy się także my!

Zdjęcia: Adam Janusz