O „Stypendium od początku studiów” walczyli 22 lipca 2015 roku kandydaci na studia. Ci, którzy osiągną najlepsze wyniki na Quizie rozpoczną w październiku bezpłatną lub tylko częściowo odpłatną naukę.

Kandydaci na studia walczą o bezpłatne studia

"Stypendium od początku studiów" to stworzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie system motywacyjny, który zapewnia studentom studiów I stopnia stypendium pokrywające 100% lub 50% czesnego już od pierwszego semestru. O przyznaniu stypendium decyduje wynik quizu, który jest swego rodzaju testem z wiedzy ogólnej.

– Jestem zadowolona ze swoich odpowiedzi w quizie. Choć pytania dotyczyły wielu dziedzin nauki, to myślę, że poradziłam sobie nieźle. Jeśli otrzymam stypendium, na pewno będę studiować tutaj, choć dostałam się też na jedną z uczelni w Krakowie – wyjaśnia Katarzyna Rybak, która jako pierwsza opuściła salę po quizie, a w październiku chce rozpocząć studia na kierunku Aviation Management.

Informację o przyznaniu stypendium można uzyskać osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ lub telefonicznie pod numerami 17 866 11 88 i 17 866 11 99.

– Nasi studenci korzystają z szerokiej oferty stypendialnej, zapewniającej finansowanie studiów: opłat czesnego i kosztów utrzymania. System stypendialny jest tak skonstruowany, że daje możliwość bezpłatnych lub częściowo odpłatnych studiów już od 1. semestru. Dzięki temu studenci nie odczuwają kosztów związanych ze studiowaniem! Co ważne, stypendia socjalne mogą łączyć z naukowymi – podkreśla Joanna Molter.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 ponad 1076 studentów otrzymało stypendium w wysokości 100% czesnego i więcej. Z kolei 776 studentów otrzymało stypendium w wysokości między 50% a 100% czesnego. Suma stypendiów, jakie otrzymali studenci studiów I i II stopnia pokryła zatem 41% czesnego, co oznacza, że 4 na 10 studentów studiuje za darmo.

– Jeśli ktoś przegapił termin tego quizu, a chciałby rozpocząć bezpłatne studia w naszej uczelni, będzie miał jeszcze jedną szansę. Ostatni test kwalifikacyjny do „Stypendium od początku studiów” dla kandydatów na studia I stopnia odbędzie się 5 sierpnia 2015 roku. Aby wziąć w nim udział, należy złożyć podanie na studia do 31 lipca 2015 roku – mówi Joanna Molter.

Więcej informacji o ofercie edukacyjnej i stypendialnej WSIiZ, można znaleźć w serwisie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z QUIZU