Wszystkie instytucje badawcze zgodnie podkreślają, że w dobie wszechobecnego kryzysu informatyka jest tą dziedziną wiedzy, która nie tylko nie traci zainteresowania pracodawców, ale wręcz go zyskuje. To jeden z niewielu zawodów, na który bezustannie jest zapotrzebowanie. Dziś ostatni dzień, w którym można złożyć podanie na ten kierunek.

Na początek kilka dat. Studia będzie można rozpocząć już w kwietniu 2010 roku. Podania można składać do 31 marca 2010 roku.

Studia ruszą zarówno w trybie niestacjonarnym, czyli w soboty i niedziele, a także stacjonarnym. Uczelnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i warunkom panującym na współczesnym rynku pracy postanowiła o wprowadzeniu ciekawego rozwiązania. Zajęcia na studiach stacjonarnych będą odbywać się tylko trzy dni w tygodniu w godzinach popołudniowych. Studenci, którzy już gdzieś pracują, bez problemu będą mogli pogodzić pracę z nauką.

Grupa stacjonarna, która zbierze się podczas tej zimowej rekrutacji będzie stanowić iście elitarne grono. Limit miejsc na ten kierunek wynosi 46 osób! Trzeba się więc pośpieszyć ze składaniem podań. Przyjęci zostaną absolwenci , posiadający tytuł inżyniera! Ważne jest to, że nie musi to być tytuł inżyniera informatyki.

Studia stacjonarne na Informatyce będą realizowane w ramach „kierunków zamawianych”. Oznacza to, że 50% najlepszych będzie otrzymywać stypendium w wysokości 5 000 zł rocznie. Starczy więc na pokrycie czesnego i będzie też można nieco przeznaczyć na inne cele. O przyznaniu tego stypendium decydować będzie średnia z ostatniego roku studiów. Stypendium to będzie można łączyć z innymi, np. socjalnym, ministra czy sportowym.

Oprócz stypendium, studenci tego kierunku zapewnione będą mieć atrakcyjne praktyki i staże w najlepszych firmach informatycznych. Co więcej, każdy student otrzyma bezpłatne materiały dydaktyczne w postaci skryptów i kursów e-learning do wybranych zajęć oraz materiały szkoleniowe do warsztatów przygotowane przez praktyków z branży IT.

Serdecznie zapraszamy więc na studia II stopnia na kierunku INFORMATYKA! Kliknij po więcej!

Projekt „Informatyka – kompetencje dla rozwoju”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego