Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od dwóch lat kształci studentów kierunku Administracja na specjalności e-administracja.

Kierunek Administracja jest od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Dzieje się tak z kilku powodów:

  • administracja publiczna zatrudnia coraz więcej młodych, kreatywnych ludzi, oferując przejrzystą ścieżkę kariery zawodowej,
  • doświadczenie zawodowe nabywane w sektorze publicznym jest wykorzystywane w sektorze prywatnym, co oznacza to, że wiedza z obszaru prawa publicznego przydaje się na rynku,
  • inną możliwością rozwoju dla osób związanych z administracją jest współpraca z uczelniami, firmami doradczymi jako ekspert w danej dziedzinie,
  • wreszcie możliwy jest także awans ze szczebla administracji publicznej do polityki, co z perspektywy funkcjonowania państwa jest częstą praktyką.

Optymistyczne są prognozy zatrudnienia w sektorze e-administracji. Według portalu e-gospodarka.pl w najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów w departamentach odpowiedzialnych za komunikację pomiędzy urzędami, harmonizację działań administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego, integrację zasobów finansowych i ludzkich, standaryzację przepływu danych, zwłaszcza dotyczących gospodarki przestrzennej, a także współpracę między administracją a biznesem w tworzeniu nowoczesnych usług.

 

Co więcej, Komisja Europejska w swoich rekomendacjach dla Polski w zakresie finansowania inwestycji ze środków UE w latach 2014-2020, jako jeden z priorytetowych obszarów wskazała rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych dziedzinach życia. Jednym z tych obszarów jest zwiększenie dostępu do tzw. e-administracji zwłaszcza na poziomie lokalnym i regionalnym. W polskich regionach rozwój e-usług w tym e-administracji będzie jednym z ważnych zagadnień finansowania projektów na poziomie lokalnym i regionalnym w perspektywie finansowej 2014-2020. Podkarpacie również planuje uruchomić środki dla jednostek samorządu terytorialnego na tzw. e-administracje m.in. platformy elektroniczne czy systemy elektronicznego zarządzania w urzędach samorządowej administracji publicznej.

 

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od dwóch lat kształci studentów kierunku Administracja na specjalności e-administracja.

 

W trakcie zajęć specjalnościowych zapoznają się oni z systemami informatycznymi w administracji publicznej, elektronicznym zarządzaniem dokumentami w administracji publicznej, elektronicznym postępowaniem administracyjnym czy tworzeniem elektronicznych aktów prawnych. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania m.in. Centralnego Ośrodka Informatyki. Tegoroczni absolwenci specjalności e-administracja obok dyplomu ukończenia studiów otrzymają dodatkowo bezpłatne certyfikaty ukończenia szkolenia z Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników eDok.