Dział Współpracy z Zagranicą serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rocznymi studiami licencjackimi w Wielkiej Brytanii na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Double Degree”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 (poniedziałek), w sali RA 101, godz.13:30. Pan Alan Hallett – przedstawiciel English Oak Recruitment z Wielkiej Brytanii – przedstawi warunki podjęcia studiów oraz wymogi jakie stawia się kandydatom aplikującym na następujące uczelnie:

• Coventry University (+ London campus)
• Derby University
• Huddersfield University
• UCLAN
• University of Wales Trinity Saint David (+ London campus)
• Northumbria University (+ London campus)
• Ulster University (London campus)
• Amity University
• London School of Business Management
• City College, Bolton

Roczne studia w Wielkiej Brytanii to niepowtarzalna szansa zdobycia tytułu licencjata jednej z brytyjskich uczelni w ciągu zaledwie jednego roku akademickiego.

Przypominamy, iż powyższą ofertę szczególnie kierujemy do studentów studiów dziennych i zaocznych będących obecnie na 2 roku studiów, posługujących się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2. Niemniej jednak, na spotkanie zapraszamy również studentów 1 roku.

Oferta obejmuje m.in. następujące kierunki studiów:
Dziennikarstwo, Zarządzanie Lotnictwem, Anglistykę, Administrację, Ekonomię, Europeistykę, Informatykę, Informatykę i Ekonometrię, Zdrowie Publiczne oraz Politologię.

UWAGA! Program „Double Degree” adresowany jest przede wszystkim do studentów pochodzących z krajów należących do Unii Europejskiej.

Pobierz ulotkę informacyjną