Utarło się przekonanie, że studenci nie są zbyt bogaci. Warto się jednak zastanowić, czy to przypadkiem nie jest nieuzasadnione przekonanie? Drugim stereotypem, nad którym warto się pochylić są płatne studia w uczelniach niepublicznych. Żeby nie być gołosłownym i jednocześnie rozprawić się z drugim stereotypem podajemy przykład naszej uczelni.

Przykładowo – student pochodzący z niezbyt zamożnej rodziny, który ma wysoką średnią i udziela się w drużynie sportowej, może skorzystać z trzech rodzajów pomocy materialnej, tj. stypendium socjalnego, stypendium naukowego oraz stypendium za wyniki w sporcie.

Po pierwsze – jak to wychodzi?

Nasz przykładowy student może, dzięki podniesieniu przez WSIiZ wysokości stypendiów, dostawać miesięcznie stypendia w wysokości 1200 pln (tj. 12000 rocznie) w sumie. Odliczając od tego czesne, zostaje plus/minus 800 pln miesięcznie, co daje roczny „dochód” netto w wys. 8000. W dobie kryzysu i niezbyt wysokich wynagrodzeń w naszym kraju, to całkiem miła sumka.

Po drugie – to nie wszystko.

Rzeszowska WSIiZ ma również w swojej ofercie autorski system pomocowy, czyli System Bezpłatnych Miejsc. Co to takiego? SBM to unikalny system motywacyjny, oferujący studentom studiów I stopnia rozpoczynającym naukę aż do 750 stypendiów, pokrywających 100% i 50% czesnego. Od roku akademickiego 2009/2010 – prawdziwa rewolucja: WSIiZ, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce umożliwia całkowicie bezpłatne studia stacjonarne. Co za tym idzie kwota maksymalnej pomocy materialnej pozostaje na poziomie 1200 pln.

Po trzecie – jest coś więcej, czyli aktywni studiują za darmo.

Ideą pomysłu jest zaproszenie uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych do zbierania punktów, które w przypadku wybrania przez nich WSIiZ w Rzeszowie, WSE w Krakowie lub WSZiA w Zamościu, zapewnią im zniżki w czesnym. Nawet do 100% czesnego.
– Wysokość zniżek będzie ustalona indywidualnie przez poszczególne Uczelnie. WSIiZ proponuje zniżki w przedziale od 25 % do 100%. Czas obowiązywania zniżki to I semestr studiów – informuje Joanna Dudek, koordynator projektu w WSIiZ w Rzeszowie. Student będzie miał możliwość rozłożenia zniżki na dwa semestry. Po zakończeniu roku szkolnego zostanie ogłoszony ranking uczniów, którym zostaną przydzielone zniżki w czesnym. Uczeń, który zdobędzie punkty poprzez aktywność w jednej Uczelni, będzie mógł je przenieść do drugiej i tam uzyskać zniżkę w czesnym. Aby skorzystać z powyższych zniżek należy uzyskać minimalny próg punktowy. Szczegółowe zasady systemu znajdują się tu.

Po czwarte – Minister funduje

To nie żart i to podwójnie. Pierwsza opcja dotyczy tzw. stypendium ministerialnego. Student z wysoką średnią, zaangażowany w działalność kół i organizacji studenckich może otrzymać to stypendium. Jego wysokość to 1300 pln. Co miłe, to fakt, że stypendium ministerialne można łączyć np. ze stypendium socjalnym.

Opcja druga, związana z przełamaniem matematycznych lęków, to podjęcie studiów na kierunku zamawianym. W przypadku WSIiZ jest to informatyka. Co drugi student zamawianej informatyki otrzyma 5000 pln rocznie. Tu ponownie – stypendia można łączyć.

Jeśli zsumować wszystkie świadczenia, które ma w swojej ofercie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie okazuje się, że dzięki pewnej dozie wysiłku, racjonalnemu spojrzeniu na własną przyszłość i otwartej głowie można studiować za darmo „zarabiając” dodatkowo nawet 13000 pln rocznie. Kwotę tą można zwiększyć korzystając ze stypendiów oferowanych przez instytucje z obszaru ngo. Listę stypendio-dawców można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Maciej Ulita

Rzecznik Prasowy WSIiZ