Trwa nabór projektów do Stypendium im. Lesława A. Pagi – projektu grantowego skierowanego do kół naukowych, stowarzyszeń akademickich, organizacji studenckich, a także nieformalnych grup studentów, w szczególności o profilu ekonomicznym lub prawniczym. Pula grantów w danej edycji wynosi 50 tys. zł. Rekrutacja trwa do 20 listopada 2011.

Celem programu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi jest wspieranie projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego, prowadzonych przez studentów uczelni wyższych w całym kraju. Grupą docelową programu są zarówno oficjalnie zarejestrowane organizacje studenckie, jak i nieformalne zespoły złożone z minimum trzech, a maksimum sześciu osób. Długofalowym celem Stypendium jest zwiększenie kapitału społecznego Polaków, promocja modelu rozwoju Polski opartego na zdolności do współpracy i rozwój kapitału intelektualnego Polski poprzez wspieranie projektów edukacyjnych i badań naukowych.

Członkowie organizacji studenckich i akademickich kół naukowych to zwykle najbardziej aktywni studenci w danym środowisku, liderzy opinii i trendsetterzy idei. Dlatego zachęcamy ich do ubiegania się o grant w ramach Stypendium im. Lesława A. Pagi.

Pula grantów w danej edycji wynosi 50 tys. zł. W zależności od charakteru planowanych projektów, zespoły będą mogły ubiegać się o częściowe dofinansowanie projektów.
Nabór projektów do Stypendium trwa do 20 listopada 2011. Więcej informacji na stronie: www.stypendium.paga.org.pl.
Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.
Partnerami projektu jest Deloitte, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Narodowy Bank Polski. Partnerem medialnym jest Rzeczpospolita.

Dodatkowe informacje: Anna Mieleszko
koordynator Stypendium im. Lesława A. Pagi
amieleszko@paga.org.pl | 22 537 73 31