W zakończonej 31 lipca I turze rekrutacji do WSIiZ złożyło podania o 6% więcej kandydatów niż w ubiegłym roku! To duży sukces uczelni, biorąc pod uwagę 8% spadek liczby maturzystów.

 

– Wzrost liczby podań przy jednoczesnym spadku liczby maturzystów bardzo nas cieszy. Wartość zwyżkowa dotyczy zwłaszcza studiów stacjonarnych. W tym, na studia anglojęzyczne mamy aż o 150% kandydatów więcej – nie ukrywa zadowolenia prof. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 
Boom na kierunki anglojęzyczne

Wśród kierunków anglojęzycznych największy wzrost liczby podań dotyczy Aviation Management (zarządzanie lotnictwem), gdzie tendencję zwyżkową widać z roku na rok. WSIiZ prowadzi te studia od 3 lat jako jedyna uczelnia w Polsce i jedna z kilku w Europie. Patronat nad kierunkiem przygotowującym wykwalifikowane kadry sektora lotniczego objęła Lufthansa. Większym zainteresowaniem cieszą się też: International Management, Information Technology oraz nowość Logistic in Transport.

W licencjackich króluje filologia

– Odnotowaliśmy też wyraźny wzrost na studiach polskojęzycznych I stopnia. Filologię angielską wybrało w tym roku aż o 33% więcej kandydatów. Podobna wartość zwyżkowa dotyczy programowania, które prowadzimy jako odrębną ścieżkę na informatyce – podsumowuje rektor WSIiZ.
Jednocześnie rektor zauważa, iż wbrew oczekiwaniom uczelni i zapotrzebowaniom gospodarki, nie wzrosła w tym roku liczba podań na finanse i rachunkowość.
 
– To nas nieco martwi i dziwi jednocześnie. Nasi absolwenci tego kierunku są rozchwytywani na rynku pracy, na którym w dalszym ciągu widać duży popyt na finansistów, a zwłaszcza księgowych – podkreśla prof. Pomianek.
Wybierają uczelnię cenioną przez pracodawców
Sukcesem zakończyła się też rekrutacja na studia II stopnia. Administrację wybrało w tym roku prawie o 40% więcej kandydatów! Wzrost liczby podań dotyczy też dziennikarstwa i komunikacji społecznej, oraz zdrowia publicznegoekonomii.
Co zdaniem rektora uczelni decyduje o sukcesie rekrutacji?
 
– Jesteśmy uczelnią o ugruntowanej pozycji i marce. Od lat zajmujemy czołowe miejsce w rankingach. Nasze atuty to międzynarodowość, kształcenie praktyczne na kierunkach zgodnych z potrzebami rynku pracy, nowoczesna baza dydaktyczna i wysoko wykwalifikowana kadra – podkreśla prof. Pomianek. – Jesteśmy też bardzo dobrze postrzegani przez pracodawców, co przekłada się na sukcesy zawodowe naszych absolwentów. W rankingach opartych na opinii pracodawców zajmujemy czołowe lokaty w Polsce. W tegorocznym zestawieniu Wprost mamy wysokie 5 miejsce. Nasze Biuro Karier tylko w I półroczu tego roku miało 2 razy więcej ofert pracy, niż w roku ubiegłym.
II turę rekrutacji WSIiZ rozpocznie 8 sierpnia.