– To niesamowite doświadczenie pozwoliło nam na bezpośrednie poznanie odrębnej kultury. Wymiany studenckie zawsze w pewnym stopniu zmieniają sposób postrzegania rzeczywistości, tak stało się i w tym przypadku. – Tak o zakończonym projekcie studenckim WSIiZ mówi jedna z jego uczestniczek, Joanna Drapała.

W jego ramach, w dniach 24.04 – 03.05 2013 grupa studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Antropologii Kultury przebywała w Macedonii.

– Poznaliśmy wspaniałych ludzi, z którymi wspólnie wymienialiśmy doświadczenia i spostrzeżenia. My przybliżyliśmy im obraz Unii Europejskiej i Polski, oni pokazali nam prawdziwą, bałkańską atmosferę. Ten kilkudniowy kontakt z zupełnie innym stylem życia bez wątpienia wywarł na mnie ogromny wpływ – kontynuuje Joanna.

Projekt Betwixt Borders finansowany był przez unijny program „Młodzież w działaniu”. Podczas kilkudniowej wizyty w Macedonii studenci WSIiZ i Euro College Kumanovo uczestniczyli w warsztatach i grach integracyjnych, a także przekazywali sobie informacje na temat swoich krajów.

– Spośród wielu założeń projektu najważniejszymi była wymiana doświadczeń i wiedzy na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego. Chcieliśmy włączyć młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtować postawy najważniejsze dla obywateli europejskich. W projekcie Betwixt Borders równie istotny był rozwój współpracy polsko-macedońskiej, wzajemna wymiana spostrzeżeń i dobrych praktyk dotyczących problematyki młodzieżowej w społeczeństwie europejskim – mówi Maria Marciniszyn, Ambasador Programu „Młodzież w działaniu” i liderka Koła Naukowego Antropologii Kultury.

Kristijan Korunoski, koordynator projektu dodaje, że wszystkie założone cele udało się zrealizować z sukcesem.

– Doprowadziliśmy do wymiany młodzieży z krajów skrajnie różnych. Przeciwstawiliśmy polską jednolitość religijną i etniczną z macedońską wielonarodowością, a co za tym idzie wielowyznaniowością. Owocna współpraca studentów WSIiZ z ich kolegami z Euro College pokazała, że różnice kulturowe nie są i nigdy nie powinny być przeszkodą. Wręcz przeciwnie, różnorodność przesądziła o sukcesie naszego projektu. W końcu założeniem każdej wymiany młodzieżowej jest przede wszystkim nauka. Jednolitość poglądowa i etniczna nie dałaby takich efektów dydaktycznych, jak macedońska wielokulturowość – podkreśla Korunoski.

„Betwixt Borders” to niewątpliwie kolejny sukces studentów naszej uczelni. Ukierunkowanie na współpracę międzynarodową ogromnie przyczynia się do budowania aktywnych postaw wśród młodzieży, a co za tym idzie, wspiera proces uczenia się i budowania trwałych relacji partnerskich na poziomie europejskim.

PRZECZYTAJ: dodatkowe informacje o wielokulturowości WSIiZ

Autor: Nina Błagowiecka

Fot. Piotr Nowak