W zorganizowanym w czerwcu br. w Suczawie (Rumunia) Międzynarodowym Konkursie Informatycznym, najlepszym z polskiej grupy został Kamil Kalandyk z I klasy LO WSIiZ.

Kamil, jak sam powiedział, nie miał problemów z rozwiązywaniem konkursowych zadań, ponieważ podobne przerabiał na kółku z algorytmiki. Koło zainteresowań prowadzi pracownik naukowy WSIiZ – Grzegorz Owsiany.