Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Profesor Andrzej Głowacki został wybrany na członka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Profesor Andrzej Głowacki jest pracownikiem naukowym WSIiZ. Na co dzień kieruje Katedrą Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów.

Wybór Profesora na członka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego nastąpił podczas ogólnopolskiego zebrania Rady. – W imieniu społeczności akademickiej serdecznie Mu gratuluję i życzę sukcesów oraz satysfakcji w pełnieniu nowych obowiązków – powiedział tuż po tym wydarzeniu Rektor WSIiZ, Prof. Tadeusz Pomianek.

Sukces Profesora Głowackiego potwierdza, że WSIiZ to miejsce pracy ludzi wybitnych. Młodzież, kształcąca się pod okiem takich specjalistów liczyć może nie tylko na najwyższej jakości wiedzę, ale też właściwy takim postaciom nietuzinkowy styl jej przekazywania.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy sukcesu!