Pracownik Katedry Gospodarki Turystycznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak otrzymał w Warszawie honorową odznakę Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki".

18 września 2010 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się uroczystość związana z obchodami Światowego Dnia Turystyki. Podczas tej uroczystości zostały wręczone honorowe odznaki Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki" przyznawane w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianie współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

Wśród nagrodzonych znalazł się pracownik Katedry Gospodarki Turystycznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak.

Wyróżnienie to, ale także inne sukcesy naszych wykładowców i studentów, są znakomitą przesłanką świadczącą o jakości nauczania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kontakt młodzieży z cenioną kadrą naukową z pewnością owocuje lepszą wiedzą i umiejętnościami studentów WSIiZ.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!