W dniach 9 – 11 czerwca 2019 roku odbyła się kolejna, VII edycja Ogólnopolskich Studenckich Warsztatów Kryminalistycznych organizowanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Pierwszy dzień rozpoczął się od wykładu inaugurującego pt. „Paralizator elektryczny jako środek przymusu bezpośredniego Policji”, wygłoszonego przez wykładowcę Zakładu Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Pana kom. dr. Marcina Nowaka, a po nim nastąpiła prelekcja pt. „Procesowe zabezpieczenie śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia” zaprezentowana przez Pana podinsp. Marka Błędowskiego.

Kolejnym etapem było wygłoszenie przez członków studenckich kół naukowych referatów z zakresu: daktyloskopii, mechanoskopii, traseologii, biologii oraz fotografii kryminalistycznej. Zaprezentowana wiedza miała przydać się podczas kolejnych dni warsztatów, w szczególności zaś w czasie konkursu na Najlepszy Studencki Zespół Oględzinowy.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się testem wiedzy z zakresu kryminalistyki, a następnie wysłuchano prelekcji biegłego Zakładu Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Pana podkom. Stanisława Grabowskiego, który opowiedział o wykorzystaniu zbiorów mechanoskopijnych podczas badań. Uczestnicy warsztatów przeszli kolejno do domków letniskowych, w których zostało upozorowane miejsce kradzieży z włamaniem, gdzie zabezpieczali, opisywali w protokole oględzin, a także fotografowali i umieszczali na szkicu roboczym ujawnione ślady, mając do dyspozycji sprzęt używany przez funkcjonariuszy, wchodzących w skład grupy śledczej.

Trzeciego dnia warsztatów uczestnicy przystąpili do konkursu na Najlepszy Studencki Zespół Oględzinowy, podczas którego studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęli drugie miejsce.

Jednocześnie indywidualnie trzecie miejsce z wiedzy o kryminalistyce zajął członek naszego Koła Naukowego Kryminalistyki, Piotr Czajkowski.