Mimo pogłębiającego się niżu demograficznego i wyjątkowo dużej liczby osób, które nie zdały matury, tegoroczna rekrutacja w WSIiZ wypadła bardzo dobrze.

W tym roku matury nie zdało prawie aż 6 tys. (czyli około 25 procent) uczniów z Podkarpacia. Dodatkowo, pogłębiający się niż demograficzny powoduje spadek liczby studentów w Polsce o kilkanaście procent rocznie. W tej sytuacji nawet uczelnie publiczne miały, wbrew przewidywaniom, niedobór kandydatów na studia na większości kierunków i rekrutowały studentów w dwóch, a nawet trzech turach, co nie zdarzało się wcześniej. Efekt zakończonej 30 września rekrutacji do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to komplet studentów niemal na każdym oferowanym przez uczelnię kierunku.

– Taki wynik bardzo nas cieszy. W tegorocznej rekrutacji odnotowaliśmy nawet pewien wzrost liczby podań w porównaniu do ubiegłego roku. W roku akademickim 2011/2012 w naszej uczelni naukę rozpocznie około 8 tys. studentów, w tym około 3 tysięcy na pierwszym roku – informuje prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki.

Maturzyści wybierają WSIiZ z wielu powodów. Uczelnia znana jest z wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w procesie dydaktycznym. Jako pierwsza wprowadziła elektroniczne legitymacje i e-indeksy. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, WSIiZ otworzyła Centrum Edukacji Międzynarodowej, w którym znajduje się 17 nowoczesnych laboratoriów wysokich technologii teleinformatycznych, w tym np. laboratorium grafiki 3D, automatyki i robotyki i jaskinia 3D. Ogółem uczelnia ma 67 nowoczesnych laboratoriów (np. kryminalistyki, kosmetologii i laboratorium finansowe symulujące giełdę papierów wartościowych), w których studenci kształcą umiejętności praktyczne, bardzo cenione przez przyszłych pracodawców.

Oferowane przez WSIiZ kierunki tworzone są po dokładnych analizach zapotrzebowania rynku pracy. Rzeszowska szkoła wyższa na bieżąco wzbogaca ofertę. W ubiegłym roku wprowadziła jako jedyna w Polsce i jedna z czterech uczelni w Europie anglojęzyczne studia Aviation Management (zarządzanie lotnictwem).

Uczelnia ma znakomitą kadrę uznaną w Polsce i za granicą. W WSIiZ wykładają światowej sławy autorytety: m.in. prof. Jan Winiecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. Ryszard Bugaj, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, prof. Witold Koziński, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego oraz prof. Bartłomiej Kamiński, doradca Banku Światowego.
Studentów przyciąga też możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów, podnoszących kwalifikacje na rynku pracy i dlatego bardzo cenionych przez pracodawców. Do tej pory uczelnia wydała ok. 60 tys. międzynarodowych certyfikatów, głównie informatycznych i językowych. Dodatkowy atut to międzynarodowość. W WSIiZ studiuje ok. 900 studentów z zagranicy z kilkunastu państw z całego świata.

Urszula Pasieczna