Zamachowcy – samobójcy, Al – Kaida, atak terrorystyczny na World Trade Center. Te pojęcia nikomu nie są obce. Jednak także o terroryzmie islamskim funkcjonuje w społeczeństwie wiele stereotypów. Przełamywali je uczestnicy wykładu w ramach Miesiąca Arabskiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Wykład rozpoczął generał Tomasz Bąk, który dwukrotnie uczestniczył w Misji Stabilizacyjnej w Iraku. Swoje wystąpienie poświęcił problemowi zamachowców – samobójców. – Funkcjonują nawet specjalne szkoły, gdzie nawet dzieci uczy się, jak być zamachowcem. Takie miejsca trudno jest rozpoznać, bo istnieją one jako szkoły religijne. Kiedy weszliśmy raz do jednej z takich szkół, dzieci czytały tam Koran. A tak naprawdę w środku były strony poświęcone tworzeniu materiałów wybuchowych. – opowiadał gen. Tomasz Bąk. Uczestnicy tego seminarium naukowego mogli też wysłuchać ciekawych, ale i dramatycznych historii terrorystów, dokonujących samobójczych zamachów. – Oprócz tego, że wykorzystywane są do tego dzieci, kobiety, to nawet osoby chore. Nie mają oni wyboru. Tak jak powiedziano jednej z kobiet – albo umrzesz jako bohaterka albo zabijemy cię jako zdrajcę i tchórza. – mówił gen. Tomasz Bąk.

Dalszą część seminarium poprowadził Maciej Milczanowski z WSIiZ. Na początku mgr Milczanowski przekazał porcję informacji podstawowych – jak w ogóle definiuje się terroryzm i jakie są główne cele terrorystów. Jednak wszyscy zgromadzeni mogli się także dowiedzieć o motywach ich postępowania. Często wynikają one ze względów finansowych. – Zdecydowana większość terrorystów to ludzie, którzy chcą spokojnie żyć i zapewnić spokojne życie swoim rodzinom. – przekonywał wykładowca WSIiZ. Wiele osób mylnie utożsamia każdego wyznawcę islamu z terroryzmem. – Nawet Koran mówi o tym, że kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie siał zgorszenia na ziemi czyni tak jakby zabił wszystkich ludzi. – takie właśnie stwierdzenia mogli usłyszeć uczestnicy wykładu. Zarówno Maciej Milczanowski, jak i gen. Tomasz Bąk, zwracali także uwagę na to, że w naszym kraju jest mała świadomość potencjalnego zagrożenia atakami terrorystycznymi. – Wydaje się nam, że nas to nie dotyczy. Dlatego ważne jest aby szerzyć świadomość organizacji struktury bezpieczeństwa państwa. Dobrze więc, że powstają takie kierunki jak bezpieczeństwo wewnętrzne w WSIiZ. – mówił gen. Bąk.

Podsumowaniem seminarium była dyskusja, w której poruszona została problematyka wprowadzania demokracji w krajach islamu, a także finansowania działalności terrorystycznej. Wykład zakończył trwający od kilku tygodni Miesiąc Arabski, zorganizowany przez Instytut Badań nad Cywilizacjami w WSIiZ.

Tekst: Gabriela Baszak
Zdjęcia: Adam Janusz