14 listopada br. po raz kolejny rozpocznie się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP). W województwie podkarpackim główne obchody tego święta realizowane będą przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania. Uczelniane jednostki opracowały szereg przedsięwzięć, które będą realizowane w regionie w ramach ŚTP.

W pierwszym dniu pod hasłem „Innowacyjny pomysł na sukces w biznesie!” ośrodek Enterprise Europe Network we WSIiZ oraz zespół projektu „InnoFund – kapitał na innowacje” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zorganizują warsztaty skierowane do przedsiębiorców oraz przedsiębiorczych studentów i absolwentów planujących biznes pt. „Kapitał na start innowacyjnego biznesu”. Ponadto przeprowadzone zostaną także warsztaty z zakresu inwestowania na giełdzie pt. „Praktyczne aspekty inwestowania”. Odbędzie się także rewia innowacyjnych pomysłów na biznes – w wyniku konkursu zostaną wyłonione najciekawsze propozycje biznesowe, które będą mogły pozyskać kapitał z projektu „InnoFund”.

Tegoroczny Światowy Tydzień Przedsiębiorczości przypada w czasie bardzo znamienitym dla Polski tj. w trakcie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej naszego kraju. Dlatego Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie działające przy WSIiZ pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych zorganizuje Debatę Podkarpackiej Młodzieży. Hasło przewodnie debaty brzmi: „Polska prezydencja w Radzie UE – Informacja europejska drogą do przedsiębiorczości”. W trakcie jej trwania młodzież będzie dyskutować o realizacji priorytetów polskiej prezydencji, zwłaszcza związanych z kwestiami gospodarczymi. W tym dniu również zostaną zorganizowane stoiska informacyjne, które będą informować o wsparciu UE dla „startujących” przedsiębiorców.

Następne dwa dni obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości skierowane do młodzieży ponadgimnazjalnej oraz nauczycieli przedsiębiorczości. Głównym wydarzeniem będzie międzynarodowa konferencja upowszechniająca innowacyjny projekt „Przedsiębiorcze Szkoły” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zorganizowane zostaną szkolenia i warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości z zakresu wykorzystania innowacyjnych metod nauczania i nowoczesnych technologii w edukacji stymulujących kreatywność młodzieży i postawy przedsiębiorcze. Ponadto w dniu 17 listopada zostanie zrealizowany konkurs wiedzy ekonomicznej w formie gry terenowej skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjanych. Równolegle Regionalne Centrum Informacji Europejskiej będzie prowadzić warsztaty dla młodzieży pt. „Europejski Rok Wolontariatu – Wolontariat wstępem do przedsiębiorczości”.

18-go listopada ośrodek Enterprise Europe Network we współpracy z Gminą Mielec zorganizuje warsztaty dla przedsiębiorców w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczyć będzie zmian w ustawie o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast drugi – zmian w prawodawstwie dotyczącym funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Wszystkie powyższe działania adresowane będą do społeczności Podkarpacia, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, bo Podkarpacie to przecież właśnie taki region.

Dominik Łazarz