21 maja 2015 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej (CEM Kielnarowa) Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie już po raz siódmy odbędzie się ogólnopolska studencka konferencja naukowa „Nauka i pasja – kluczem do sukcesu”.

Zasadniczym celem konferencji jest prezentacja poglądów młodych naukowców, wymiana opinii na płaszczyźnie naukowej oraz integracja środowisk akademickich.

"Nauka i Pasja" to niepowtarzalna szansa nawiązania nowych kontaktów, a przede wszystkim możliwość wniesienia realnego wkładu w rozwój polskiej nauki.

Tegoroczna edycja to pięć paneli tematycznych, w tym roku zadebiutuje panel poświęcony CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), a także odbędzie się debata która ma na celu przybliżyć tą ideę małym i średnim przedsiębiorstwom.

Konferencja Nauka i Pasja kluczem do sukcesu

Oto obszary tematyczne konferencji:

IT & NEW MEDIA

Tematyka omawiana w tym panelu obejmuje szereg zagadnień związanych z IT (technologie mobilne, bezpieczeństwo, innowacje i trendy), nowymi mediami (social media, marketing), a także z dynamicznym rozwojem rynku startupów (crowdfunding) oraz z zakresu nauk stosowanych, takich jak: technika, mechanika, robotyka czy fizyka.

CSR CZYLI SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Panel został poświęcony bardzo ważnej i szerokiej tematyce CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), będącej odpowiedzią na wyzwania, które powstają przed przedsiębiorstwami. Uwaga zostanie poświęcona zarówno dobrym praktykom wdrażanym w Polsce jak i za granicą, obecnym trendom, miejscu CSR w strukturze firmy, a także gospodarce okrężnej (Circular economy), zrównoważonemu rozwojowi i różnorodności.

ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA

Panel w całości poświęcony zagadnieniom związanym ze zdrowiem, urodą, turystyką i ekologią. Adresowany do osób, których zainteresowania naukowe ściśle wiążą się z zagadnieniami z zakresu: fizjoterapii, metod terapii schorzeń natury rozwojowej i genetycznej; metod leczenia i terapii osób trwale unieruchomionych; form i sposób terapii zaburzeń natury emocjonalnej; profilaktyki wad postawy; leczenia otyłości i innych chorób cywilizacyjnych; a także rozpowszechniania wiedzy na temat konieczności dbania o twarz i ciało dzięki metodom stosowanym w zakresie szeroko pojętej kosmetologii pielęgnacyjnej i leczniczej. W tym panelu prelegenci mają też szansę przedstawić i omówić zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, a także wskazać na konieczność podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych.

BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA

W tym panelu prelegenci mają możliwość omówienia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, prawa i polityki. Określeniem ich miejsca oraz roli we współczesnej nauce, doktrynach politycznych, prawie krajowym i międzynarodowym, a także istniejących między nimi zależności. Paneliści mają szansę przedstawić aspekty zarówno praktyczne, jak i teoretyczne istotne na płaszczyźnie stosunków międzynarodowych, w tym ukazać wyzwania współczesnego świata wobec: zagrożenia międzynarodowym terroryzmem, przestępczości zorganizowanej czy korupcją.

EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE

W tym panelu przeważać będą wystąpienia poświęcone współczesnym problemom gospodarczym, tendencjom rynkowym w skali globalnej i krajowej. Panel porusza zagadnienia z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych. Autorzy mają możliwość swobodnego określenia zakresu przedmiotowego swoich wystąpień, dyskusji w sprawach stanowiących jednocześnie wyzwanie gospodarcze, społeczne czy polityczne. Wartym uwagi są problemy demografii i migracji, a także zjawiska towarzyszące wyczerpywaniu się surowców naturalnych i kryzysów gospodarczych.

Szczegóły na stronie konferencji: naukaipasja.com.pl