Aż 750 studentów, którzy rozpoczną naukę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, na dzień dobry będzie miało czesne z głowy lub zapłaci je tylko w części!

W zbliżającym się roku akademickim, uczelnia przygotowała aż tyle stypendiów dla najlepszych kandydatów, a także studentów pierwszego roku studiów 1-go stopnia, w ramach swojego Systemu Bezpłatnych Miejsc (SBM). Dzięki tym stypendiom, będą oni mogli pokryć koszty czesnego w całości lub w połowie.

Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne zacznie się praktycznie już 7 sierpnia, kiedy ogłoszona zostanie „lista rankingowa” kandydatów, którzy będą mogli ubiegać się o „załapanie” na SBM. Właściwe testy odbędą się w drugiej połowie miesiąca.

Ponieważ ta sesja kwalifikacyjna połączona jest z procesem rekrutacyjnym, decydujące będą wyniki, jakie kandydaci na studentów uzyskali na maturze. Szczegółowa oferta SBM w roku akademickim 2008/09:
  • studia stacjonarne wszystkie kierunki – do 100 stypendiów 100 proc. oraz do 400 stypendiów 50 proc.
  • studia niestacjonarne wszystkie kierunki – do 100 stypendiów 50 proc.
  • studia stacjonarne Biznes międzynarodowy – dodatkowo do 25 stypendiów 100 proc. oraz 50 stypendiów 50 proc.
  • studia stacjonarne Programowanie – dodatkowo do 25 stypendiów 100 proc. oraz 50 stypendiów 50 proc.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o wejście do systemu SBM, można znaleźć pod adresem http://portal.wsiz.rzeszow.pl/strona.aspx?id=79