Instytut Badań i Analiz Finansowych, przy współpracy ze Związkiem Banków Polskich, zaprasza na wykład otwarty pt. Systemy Wymiany Informacji Finansowej w Polsce i na świecie, który odbędzie się w dniu 6 marca 2013 r., o godzinie 10.00 w sali RA101 w głównym budynku uczelni.

Wykład adresowany jest głównie do osób studiujących bankowości i finanse. Celem wykładu jest przedstawienie systemów wymiany informacji finansowej oraz pokazanie w jaki sposób informacja i właściwe jej wykorzystanie wspiera funkcjonowanie gospodarki.

Podczas wykładu omówione zostaną możliwości korzystania z danych przetwarzanych przez Biuro Informacji Kredytowej oraz wykorzystanie informacji gromadzonych w rejestrach kredytowych dla lepszego diagnozowania procesów zachodzących w gospodarce.

Kwestie, które będą poruszone w trakcie wykładu, to:

– Biura Informacji Kredytowej w Polsce i na świecie,
– Struktura i funkcjonowanie systemów wymiany informacji ze wskazaniem różnic w poszczególnych krajach,
– Prawne podstawy regulujące funkcjonowanie Biura Informacji Kredytowej (BIK) i Biur Informacji Gospodarczej (BIG), regulatory rynku,
– Różnica między BIK, a BIG-ami,
– Informacje gromadzone i przetwarzane w BIK i w BIG-ach,
– Grupa osób nadmiernie zadłużonych,
– Prawa i możliwości konsumentów do korzystania z zasobów zgromadzonych w instytucjach informacji finansowych (Informacja Ustawowa),
– Narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem.

Prelegentem wykładu będzie dr Patrycjusz Rozpiątkowski. Nasz przyszły gość ma bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oraz w finansach i restrukturyzacji przedsiębiorstw, jak i w zarządzaniu kryzysem. Patrycjusz Rozpiątkowski jest współtwórcą Stowarzyszenia PRMIA Polska (Professional Risk Managers International Association), zaś obecnie pełni funkcję Kierownika ds. Działalności Edukacyjnej Departamentu Marketingu i Komunikacji Biura Informacji Kredytowej.

Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszamy na wykład.