Od 10 do 12 lutego 2009 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się II etap XVI Olimpiady Informatycznej.

Punktualnie o 8:30 rozpoczęła się we wtorek, 10 lutego, Olimpiada Informatyczna. Jej uczestników przywitał m.in. Prorektor ds. Nauczania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dr Wergiliusz Gołąbek. Wyraził on uznanie dla pracy młodych ludzi, którzy dostali się do II etapu olimpiady i życzył im powodzenia.

W szranki stanęło 22 uczniów z województw podkarpackiego (13), lubelskiego (7) i świętokrzyskiego (2). Jak co roku, zawodnicy mieli do napisania programów komputerowych, rozwiązujących określone problemy algorytmiczne ukryte w treści zadań.

Było o co walczyć. Spośród 441 zawodników zakwalifikowanych w całym kraju w 8 okręgach wyłonionych zostanie 70 najlepszych – finalistów. Zawodnicy, którzy zakwalifikują się do trzeciego etapu mają zapewnione miejsce na niemalże wszystkich uczelniach w Polsce na kierunkach informatycznych i pokrewnych oraz wynik 100% na maturze z informatyki. Ponadto laureaci utworzą reprezentację Polski na XXI Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną, która odbędzie się w tym roku w Bułgarii oraz wezmą udział w innych międzynarodowych zawodach informatycznych.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od dawna stawiająca na uzdolnionych, ambitnych uczniów, wspiera Olimpiadę już od 2001 roku. Obecnie jest jednym z ośmiu Komitetów Okręgowych Olimpiady. W 2004 roku WSIiZ była gospodarzem Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej Centralnej Europy, zaś w 2007 r. Międzynarodowego Karpackiego Konkursu Informatycznego.

W ramach powołanej przez WSIiZ Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” działa „Szkoła Matematyczno-Informatyczna” (www.smi.rzeszow.pl) – niepubliczna placówka oświatowa umożliwiająca młodzieży gimnazjalnej rozwijanie uzdolnień z zakresu informatyki, matematyki i fizyki. Kontynuację kształcenia dla najlepszych oferuje również Liceum Ogólnokształcące WSIiZ w specjalnie opracowanym profilu informatyczno-olimpijskim. Tak zorganizowana ścieżka kształcenia owocuje wysokimi osiągnięciami wychowanków. Warto tu wspomnieć chociażby o tym, że od dwóch lat jedynymi półfinalistami Olimpiady Informatycznej z Rzeszowa są uczniowie LO WSIiZ (obecnie 3 uczniów), a spośród uczniów SMI 4-rech jest półfinalistami Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Zdjęcia: Adam Janusz