W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyła się debata panelowa: "Polityka regionalna UE i Polski 2014-2020: szanse i wyzwania na przykładzie Podkarpacia." Jest to kolejne spotkanie z cyklu Regionalnych For Dyskusyjnych Parlamentu Europejskiego.

Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Iwona Wendel – Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju oraz Jacek Szlachta – Profesor ze Szkoły Głównej Handlowej.

Wydarzenie otworzył Jacek Safuta – dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, który odwołał się do ostatnich rankingów miast uczących się Europolis 2015. Rzeszów zajmuje w nim drugie miejsce, plasując się tuż za Warszawą. Głos zabrał również prof. Tadeusz Pomianek – rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, który w swoim wystąpieniu otwierającym podkreślał znaczenie potencjału intelektualnego mieszkańców województwa dla wykorzystania środków unijnych. Zwrócił uwagę na to, jak ważne jest nie zmarnowanie tego bogactwa.

Pierwszy prelegent – prof. Jacek Szlachta – w swoim wystąpieniu podkreślił, iż nowa perspektywa startuje z półtorarocznym opóźnieniem, co nie jest winą regionów. Pieniądze z perspektywy 2014-2020 są również „trudniejsze” od tych z wcześniejszych ram. Intencją jest jednak, aby były one jakościowo lepsze. Profesor na koniec swego wystąpienia podkreślił, iż województwo musi monitorować wskaźniki dotyczące Europy 2020.

Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel zaznaczyła sukcesy w wykorzystaniu środków unijnych przez Polskę Wschodnią. Informowała również, jak ważna jest kontrola i monitorowanie tychże środków, aby nie trzeba było ich zwracać Unii. Pani Minister podkreślała, iż jej ambicją jest stuprocentowe wykorzystanie dostępnych funduszy. Wracając do tematu województwa podkarpackiego, podkreśliła iż regiony są partnerami godnymi zaufania, stąd większa alokacja środków właśnie w ich stronę.

Jako kolejna głos zabrała poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska , która również zwróciła uwagę na ogromy potencjał Podkarpacia (m.in. Dolina Lotnicza i klastry), aczkolwiek ciągle nie może poradzić sobie z kulejącym sektorem turystyki, która w wielu miejscach świata jest głównym źródłem rozwoju. Pani Poseł ubolewała również nad stanem szkolnictwa zawodowego. W swojej wypowiedzi odniosła się do słów Macieja Zakrockiego, prowadzącego debatę, który wypomniał politykom składanie w trakcie kampanii obietnic nie mających pokrycia w rzeczywistości. Pani Poseł podkreśliła, iż ważne jest, aby europosłowie wykonywali swoje obowiązki, tam gdzie są do tego zobowiązani, czyli w komisjach.

Marszałek Województwa Podkarpackiego mówił o znaczeniu policentrycznego rozwoju, uzasadniając tym decyzję władz województwa, aby środki z nowej perspektywy trafiły do jedenastu najsłabszych powiatów podkarpackiego. Władysław Ortyl dodał, iż Podkarpacie jest liderem, jeśli chodzi o przekazywanie środków na badania i rozwój, co przynosi oraz będzie przynosić efekty.

Debatę zakończyło wręczenie wyróżnień laureatom konkursu dot. Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju.

Całość debaty będzie można obejrzeć na stronie internetowej Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego.

Sylwia Mazur

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYDARZENIA