Od 2 do 6 lipca 2012 roku w ramach projektu "Przedsiębiorcze szkoły" odbędzie się szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek.

W pierwszych dniach lipca w siedzibie WSIiZ w Kielnarowej, gościć będziemy prowadzących zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego i małopolskiego z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w praktyce.

Nauczyciele/nauczycielki wezmą udział w szkoleniu zrealizowanym w ramach projektu "Przedsiębiorcze szkoły". Przypominamy, że projekt realizowany jest przez naszą Uczelnię od lipca 2010 r. Obecnie, rozpoczyna się faza upowszechniania produktów ww. przedsięwzięcia. Uczestnicy lipcowego spotkania zapoznają się m.in. z grami symulacyjnymi "Wirtualny Doradca" oraz "Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne", kursami DL oraz scenariuszami zajęć opracowanymi w ramach projektu.

Projekt „Przedsiębiorcze szkoły” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.