Punkt Kontaktowy "Europa dla Obywateli", zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu na temat Programu "Europa dla Obywateli". W trakcie szkolenia eksperci będą omawiać Program i analizować aplikacje.

Szkolenie ma charakter praktyczny i ma pomóc w przygotowaniu dobrej aplikacji i wypełnieniu stosownych formularzy.

Spotkanie jest przeznaczone dla przedstawicieli miast, instytucji, organizacji itd., planujących realizację międzynarodowych projektów w zakresie czterech działań programu, tj. "Aktywni obywatele dla Europy", "Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie", "Razem dla Europy" i "Aktywna pamięć europejska."

Szkolenie odbędzie się w dniu 1 października 2008 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 2.

Więcej informacji na ten temat (w tym kartę zgłoszenia oraz program) można uzyskać na stronie programu: http://www.europadlaobywateli.pl/