Punkt Kontaktowy ds. Kultury we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na szkolenie poświęcone pozyskiwaniu środków finansowych i przygotowaniu poprawnej aplikacji w ramach Programu Kultura (2007-2013).

Zgodnie z nową formułą warsztatów, uczestnikom zostaną przedstawione założenia polityki ulturalnej, sposoby poszukiwania partnerów zagranicznych, a także wytyczne w zakresie prowadzenia projektów, w których realizację zaangażowany jest więcej niż 1 podmiot. Na zakończenie, w ramach prezentacji tzw. "dobrych praktyk" zaproszony zostanie przedstawiciel instytucji, która uzyskała grant z Programu Kultura 2007-13.

W Rzeszowie, szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2009 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona).

Organizatorzy zastrzegają, że osoby, które nadeślą zgłoszenia po wyczerpaniu limitu miejsc nie będą brały udziału w spotkaniu. Stosowna informacja o wyczerpaniu limitu miejsc będzie zamieszczona na stronie internetowej RCIE.

Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 17 kwietnia 2009 r. do Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie na adres e-mail: rcie@wsiz.rzeszow.pl.

Szczegółowe informacje: www.mkidn.gov.pl/pkk
www.rcie.rzeszow.pl (w zakładce Aktualności)

Karta zgłoszeniowa

Program szkolenia