„Regionalne Centrum Informacji Europejskiej" w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić Państwa na dwudniowe szkolenie dla nauczycieli i uczniów ‘Przedsiębiorczość młodzieży’, którego realizacja została zaplanowana w ramach projektu ”Unia Europejska z klimatem – 2008” współfinansowanego ze środków Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione między innymi zagadnienia dotyczące:

  • zasad konstruowania dokumentów aplikacyjnych tj. CV i listów motywacyjnych
  • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • polskiego i europejskiego rynku pracy,
  • zasad uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w UE

Ze względu na tematykę uczestnikami szkolenia powinni być nauczyciele oraz uczniowie najstarszych klas szkół średnich. Z każdej szkoły zapraszamy jednego nauczyciela i dwóch uczniów.

Celem szkolenia jest:

  • wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej w powiązaniu z możliwościami jakie stwarza w tym zakresie członkostwo Polski w UE,
  • zwiększenia przedsiębiorczości wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności adaptacji młodzieży do zmieniajacych się warunków rynku pracy,
  • pokazywanie możliwych źródeł wiedzy i sposobów ich wykorzystania w celu przygotowania do funkcjonowania na otwartym rynku pracy,
  • wypracowanie umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę także na poziomie rynku europejskiego,
  • wsparcie zaplecza informacyjnego w szkołach pomocnego w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Dojazd do Rzeszowa na koszt własny. Dla osób spoza Rzeszowa jest przewidziany bezpłatny nocleg.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-14.11.2008 r. w godzinach 9.30-16.15 w siedzibie głównej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Kartę zgłoszeniową należy przesłać do 10.11.2008 r. wyłącznie faksem nr 017 8661 183, lub 017 86 61 222 lub e-mailem na adres: rcie@wsiz.rzeszow.pl

Karta zgłoszeniowa i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.rcie.rzeszow.pl (w zakładce „Przedsięwzięcia”).
O wzięciu udziału będzie decydować kolejność zgłoszeń.