Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza instytucje i organizacje kulturalne na bezpłatne szkolenie poświęcone pozyskiwaniu środków finansowych i przygotowaniu poprawnej aplikacji w ramach Programu Kultura (2007-2013).

Jak uzyskać pieniądze z Unii na kulturę?

Program Kultura (2007-2013) jako jedyny w Unii Europejskiej skierowany jest bezpośrednio do przedstawicieli prywatnych i publicznych instytucji oraz organizacji kulturalnych w Europie.
– Celem programu jest rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi krajów europejskich – wyjaśnia Dominik Łazarz, dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej WSIiZ.
Uczestnicy szkolenia poznają m.in. najważniejsze założenia Programu Kultura (2007-2013). Dowiedzą się, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie unijne na projekty kulturalne realizowane na poziomie europejskim, a także jak tworzyć projekt międzynarodowy i skutecznie aplikować. Szkolenie łączy założenia teoretyczne Programu Kultura (2007-2013) z warsztatami praktycznymi oraz przykładami już zrealizowanych projektów.
– Program Kultura (2007-2013) oferuje jednorazową dotację na międzynarodowe projekty współpracy kulturalnej w wysokości od 50 tys. euro i nawet 500 tys. euro dofinansowania rocznie – informuje Dominik Łazarz – Kulturowe instytucje oraz organizacje publiczne i prywatne mogą uzyskać dofinansowanie wspierające mobilność osób działających w sektorze kultury, promujące wymianę dzieł, a także nawiązujące do dialogu międzykulturowego. Unijną dotację można wykorzystać na przykład na organizację festiwali, nocy muzeów i innych imprez w ramach międzynarodowej promocji kultury lokalnej. Na Podkarpaciu w ramach Programu Kultura dofinansowanie otrzymał na przykład projekt Muzeum Kresów w Lubaczowie pt. „Cult Rural”.
Spotkanie odbędzie się 8 września w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, przy ulicy Sucharskiego 2. Jest bezpłatne dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej. Zorganizowanie szkolenia w Rzeszowie umożliwiła współpraca RCIE WSIiZ z Punktem Kontaktowym ds. Kultury działającym przy Instytucie Adama Mickiewicza w Warszawie.
Ostatnia szansa na dofinansowanie

– W ramach obecnej edycji Programu Kultura (2007-2013) będą uruchomione jeszcze tylko dwa nabory na działania w zakresie współpracy kulturalnej, festiwale lub projekty badawcze. Warto, aby podkarpackie organizacje związane z kulturą już teraz zaczęły przygotowywać wnioski grantowe – mówi dyrektor Łazarz – Szkolenie ma ograniczą liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Można je nadsyłać do 31 sierpnia. Więcej informacji: program spotkania i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.program-kultura.eu/szkolenia
Urszula Pasieczna