W jakim wieku dzieci powinny iść do szkoły? Jak je wspierać, by bez zaburzeń osiągały dojrzałość emocjonalną? I jak oceniać dojrzałość szkolną dzieci? Między innymi na te pytania szukali odpowiedzi nauczyciele z Podkarpacia podczas konferencji „Dojrzałość małego dziecka a problemy rozwojowe”. Konferencję zorganizowały Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową.

– Bardzo cieszy mnie tak duża frekwencja na konferencji poświęconej problemom rozwojowym pięcio- i sześciolatków. W ostatniej chwili musieliśmy zmienić salę, by wszystkich pomieścić. To tylko pokazuje, jak bardzo dostrzegacie Państwo ten problem i jak bardzo chcielibyście umieć mądrze w tym zakresie postępować – powiedziała otwierając konferencje Dorota Dominik, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na kwestię gotowości szkolnej. – Dziecko jest gotowe do szkoły wtedy, kiedy jego psychika i struktura emocjonalna jest gotowa do rozstania z rodzicami, do nowych kontaktów społecznych i do nauki tego wszystkiego, co szkoła oferuje – powiedziała Dorota Dominik. Ale by sprostać obowiązkowi szkolnemu, dużą rolę mają do spełnienia rodzice. Co powinni zrobić, gdy zauważą niepokojące objawy?

– Pierwszym krokiem powinna być wizyta u psychologa, który ma doświadczenie w pracy z dziećmi. On postara się zdiagnozować problem, choć jest to szalenie trudne w tak młodym wieku. Dlatego dużą rolę odgrywa tutaj doświadczenie psychologa – powiedział dr n. med. Artur Kołakowski, gość specjalny konferencji, autor edukacyjnego bestsellera „Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawioralna”. – Ważne będzie też zdanie nauczycieli z przedszkola czy szkoły, którzy dysponując doświadczeniem i widząc poziom dojrzałości innych dzieci będą umieli wskazać w grupie te dzieci, które od reszty pod jakimś względem odstają – dodał. Specjaliści podkreślają, że niebagatelne znaczenie ma w tym przypadku czas. Im szybciej rodzice zaczną działać, tym szybciej niepokojące zachowanie będzie można zdiagnozować i wyeliminować.

Ważny głos w temacie zabrała także dr Izabela Marczykowska, która powiedziała jak wspierać dziecko, by osiągnęło jak najszybciej dojrzałość szkolną. Najważniejszą rolę odgrywają rodzice, którzy muszą spędzać z dzieckiem czas, zbudować odpowiedni poziom własnej wartości i nauczyć, jak budować relacje z otoczeniem.

Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka, jego rodziców i szkoły. Aby dziecko od pierwszej klasy odnosiło sukcesy na miarę swoich możliwości musi uzyskiwać w szkole i w rodzinie konieczne wsparcie. Rola nauczycieli w tym okresie życia dziecka jest trudna i wymaga pozornie sprzecznych ze sobą działań. Z jednej strony powinien on rozwijać i wspierać dziecko edukacyjnie, z drugiej otaczać opieką i zrozumieniem dla jego zachowania, ponieważ sześciolatek inaczej będzie funkcjonował w szkole niż siedmiolatek, do czego szkoła była przyzwyczajona.

– Przesłanie jakie niesie konferencja to konieczność podnoszenia kwalifikacji i ciągłego rozwoju nauczycieli i pedagogów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach. Centrum Studiów Podyplomowych dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dostosowuje programy studiów podyplomowych do rzeczywistych potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kładziemy szczególny nacisk na propagowanie praktycznych metod i technik pracy z trudnym dzieckiem, co ma swoje odzwierciedlenie w programach nauczania, realizowanych na naszej uczelni – mówi Marta Cisek-Babiarz, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Z konferencji skorzystało ponad 200 nauczycieli.

Zobacz film z tego wydarzenia.