Podstawy fizjoterapii klinicznej, masaż leczniczy, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, kinezyterapia. To tylko kilka przedmiotów, których będziesz się uczyć na przyszłościowej specjalności „promocja zdrowia z fizjoterapią” na kierunku Zdrowie publiczne.

Jako absolwent uzyskasz przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii i masażu. Podczas studiów zostaniesz również przygotowany do pełnienia ról edukatorskich w zakresie promocji zdrowia i fizjoterapii, zgodnie z wymogami współczesnych standardów zawodowych powyższej specjalności.

– Nabyta podczas studiów wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne pozwolą studentom podjąć współpracę w zespole terapeutycznym-lekarz, psycholog, pielęgniarka, pracownik socjalny, logopeda itp. – wyjaśnia Agnieszka Brzuszek z Katedry Zdrowia Publicznego WSIiZ.

Po studiach będziesz mógł podjąć pracę w ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych, gabinetach prywatnych, przychodniach sportowo-lekarskich.

Wszystkie badania socjologiczne pokazują, że z uwagi na coraz starsze społeczeństwo, coraz potrzebniejsze będą osoby mające dobre wykształcenie m.in. w zakresie Zdrowia publicznego. Dlatego warto poważnie pomyśleć o studiach na tym kierunku, a w szczególności na specjalności „promocja zdrowia z fizjoterapią”.

O Twoją edukację dbać będą najlepsi praktycy z tej dziedziny i najlepsi profesorowie. Uczyć Cię będą m.in. prof. Ryszard Maciejewski czy prof. Zygmunt Stęplewski, który jest ekspertem w zespołach powoływanych przez Ministra Zdrowia do rozwiązywania problemów z zakresu zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej. Jest także członkiem Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

Dobrze skonstruowany program nauczania, znakomita kadra dydaktyczna oraz nowoczesne laboratoria i wyposażenie Uczelni sprawia, że nauka tego zawodu przyszłości będzie przyjemnością.

Jak na każdym innym spośród 10 kierunków, studia na Zdrowiu publicznym nie muszą Cię nic kosztować. Skorzystaj z oferty bogatego systemu stypendialnego.

Po uzyskaniu stopnia licencjata możesz podjąć studia uzupełniające magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne ze specjalnościami: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia lub promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, niezależnie od tego możesz ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu i uzyskać tytuł magistra fizjoterapii z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi.